• Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.07.01.00-00-052/12-07 Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

  POIG.07.01.00-00-052/12-07 Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-052/12-07 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.07.00.00 Działanie: POIG.07.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 52505726.43 Wydatki kwalifikowalne: 52503364.83 Dofinansowanie: 52503364.83 Dofinansowanie UE: 44627860.1 Nazwa beneficjenta: Prokuratura Generalna NIP beneficjenta: 7010214516 Kod pocztowy: 02-528 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)…

  Możliwość komentowania POIG.07.01.00-00-052/12-07 Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-374/14-05 Wdrożenie Platformy B2B w YT Investments Sp. z o. o. S.K.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

  POIG.08.02.00-14-374/14-05 Wdrożenie Platformy B2B w YT Investments Sp. z o. o. S.K.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-374/14-05 Tytuł projektu: Wdrożenie Platformy B2B w YT Investments Sp. z o. o. S.K.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 526800 Wydatki kwalifikowalne: 526800 Dofinansowanie: 368760 Dofinansowanie UE: 313446 Nazwa beneficjenta: YT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA NIP beneficjenta: 7010381071 Kod pocztowy: 00-453 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-374/14-05 Wdrożenie Platformy B2B w YT Investments Sp. z o. o. S.K.A. w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami została wyłączona
 • Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat koszaliński Gmina: Biesiekierz Wartość ogółem: 17831.45 Wydatki kwalifikowalne: 17831.45 Dofinansowanie: 17831.45 Dofinansowanie UE: 15156.73 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: fundacja Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014 Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009 Data zakończenia realizacji: 2/28/2014 POIG.03.01.00-00-005/09-06…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.02.00-10-087/13-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez informatyzację relacji B2B

  POIG.08.02.00-10-087/13-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez informatyzację relacji B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-087/13-04 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez informatyzację relacji B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 666000 Wydatki kwalifikowalne: 666000 Dofinansowanie: 466200 Dofinansowanie UE: 396270 Nazwa beneficjenta: Therm – Instal Grupa SBS Bogdan Michoń. Paweł Zubiel Spółka jawna NIP beneficjenta: 7280002818 Kod pocztowy: 92-236 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-087/13-04 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez informatyzację relacji B2B została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych

  POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-432/11-00 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 3321200 Wydatki kwalifikowalne: 3321200 Dofinansowanie: 1992720 Dofinansowanie UE: 1693812 Nazwa beneficjenta: „VIPERPRINT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5732612432 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-432/11-00 Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-464/13-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Grass i jej partnerów.

  POIG.08.02.00-14-464/13-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Grass i jej partnerów. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-464/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Grass i jej partnerów. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płoński Gmina: Płońsk Wartość ogółem: 3963000 Wydatki kwalifikowalne: 3963000 Dofinansowanie: 1618000 Dofinansowanie UE: 1375300 Nazwa beneficjenta: LIFE OF VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 1181627423 Kod pocztowy: 00-055 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-464/13-05 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Grass i jej partnerów. została wyłączona
 • Kaźmierz,  Powiat szamotulski,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-064/11-00 Rozwój firmy Pat-forma poprzez eksport.

  POIG.06.01.00-30-064/11-00 Rozwój firmy Pat-forma poprzez eksport. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-064/11-00 Tytuł projektu: Rozwój firmy Pat-forma poprzez eksport. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat szamotulski Gmina: Kaźmierz Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: PAT – FORMA RYSZARD DUBIŃSKI NIP beneficjenta: 7871331169 Kod pocztowy: 64-530 Miejscowość: Kaźmierz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat szamotulski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011 Data utworzenia w…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-064/11-00 Rozwój firmy Pat-forma poprzez eksport. została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.06.01.00-32-024/09-04 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

  POIG.06.01.00-32-024/09-04 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-024/09-04 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 138969.34 Wydatki kwalifikowalne: 138969.34 Dofinansowanie: 69484.67 Dofinansowanie UE: 59061.97 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6690500171 Kod pocztowy: 75-846 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-024/09-04 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-199/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy Extended Media Sp. Z o.o.

  POIG.08.02.00-12-199/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy Extended Media Sp. Z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-199/09-01 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Extended Media Sp. Z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 700000 Wydatki kwalifikowalne: 700000 Dofinansowanie: 490000 Dofinansowanie UE: 416500 Nazwa beneficjenta: Extended Media Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6772172939 Kod pocztowy: 30-003 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-199/09-01 Podniesienie konkurencyjności firmy Extended Media Sp. Z o.o. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-281/14-02 Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji i realizacji interaktywnych e-szkoleń

  POIG.08.02.00-14-281/14-02 Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji i realizacji interaktywnych e-szkoleń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-281/14-02 Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji i realizacji interaktywnych e-szkoleń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 881387 Wydatki kwalifikowalne: 881387 Dofinansowanie: 436036.11 Dofinansowanie UE: 370630.69 Nazwa beneficjenta: Tomac Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7010474660 Kod pocztowy: 00-549 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-281/14-02 Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji i realizacji interaktywnych e-szkoleń została wyłączona