• Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

  POIG.08.03.00-06-049/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

  POIG.08.03.00-06-049/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-06-049/10-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat chełmski Gmina: Rejowiec Fabryczny – miasto Wartość ogółem: 180837.7 Wydatki kwalifikowalne: 180837.7 Dofinansowanie: 180837.7 Dofinansowanie UE: 153712.04 Nazwa beneficjenta: Województwo Lubelskie NIP beneficjenta: 7122904545 Kod pocztowy: 20-074 Miejscowość: Lublin Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-06-049/10-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-206/14-03 Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w WORKTECH Monika Jabłonowska

  POIG.08.02.00-14-206/14-03 Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w WORKTECH Monika Jabłonowska Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-206/14-03 Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w WORKTECH Monika Jabłonowska Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat otwocki Gmina: Karczew Wartość ogółem: 497704 Wydatki kwalifikowalne: 497704 Dofinansowanie: 348392.8 Dofinansowanie UE: 296133.88 Nazwa beneficjenta: WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA NIP beneficjenta: 9511169785 Kod pocztowy: 04-118 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-206/14-03 Wdrożenie platformy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w WORKTECH Monika Jabłonowska została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-019/09-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. z Warszawy – szansą na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

  POIG.06.01.00-14-019/09-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. z Warszawy – szansą na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-019/09-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. z Warszawy – szansą na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A. NIP beneficjenta: 5240008742 Kod pocztowy: 03-301 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-019/09-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu FARUM S.A. z Warszawy – szansą na rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa. została wyłączona
 • Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

  POIG.03.01.00-00-012/10-04 Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny

  POIG.03.01.00-00-012/10-04 Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-012/10-04 Tytuł projektu: Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9810200 Wydatki kwalifikowalne: 9810200 Dofinansowanie: 9810200 Dofinansowanie UE: 8338670 Nazwa beneficjenta: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9462394541 Kod pocztowy: 20-262 Miejscowość: Lublin Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat m. Lublin Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-012/10-04 Zainwestujmy w Innowacje – Inkubator Technologiczny została wyłączona
 • Gorzów Wielkopolski,  Lubuskie,  Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

  POIG.01.04.00-08-014/09-18 Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD

  POIG.01.04.00-08-014/09-18 Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-08-014/09-18 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski Gmina: M. Gorzów Wielkopolski Wartość ogółem: 899179.98 Wydatki kwalifikowalne: 843836.48 Dofinansowanie: 456832.24 Dofinansowanie UE: 388307.4 Nazwa beneficjenta: Mechatronic Engineering Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 8522517031 Kod pocztowy: 66-400 Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-08-014/09-18 Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego automatu montażowego SMD została wyłączona
 • Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

  POIG.06.01.00-18-054/09-02 Plan rozwoju eksportu Firmy KONSTAT Borowski Witold

  POIG.06.01.00-18-054/09-02 Plan rozwoju eksportu Firmy KONSTAT Borowski Witold Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-18-054/09-02 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu Firmy KONSTAT Borowski Witold Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: KONSTAT Borowski Witold NIP beneficjenta: 8132405991 Kod pocztowy: 35-309 Miejscowość: Rzeszów Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat m. Rzeszów Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-18-054/09-02 Plan rozwoju eksportu Firmy KONSTAT Borowski Witold została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.05.04.01-12-008/10-04 Wsparcie na uzyskanie patentu światowego na pojazd z uchylną ramą

  POIG.05.04.01-12-008/10-04 Wsparcie na uzyskanie patentu światowego na pojazd z uchylną ramą Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-008/10-04 Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu światowego na pojazd z uchylną ramą Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 82820.92 Wydatki kwalifikowalne: 67886 Dofinansowanie: 47520.2 Dofinansowanie UE: 40392.17 Nazwa beneficjenta: Jaxa Networks Rafał Budweil NIP beneficjenta: 6772227675 Kod pocztowy: 30-201 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-12-008/10-04 Wsparcie na uzyskanie patentu światowego na pojazd z uchylną ramą została wyłączona
 • Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki,  Rybnik,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-395/09-06 Stworzenie Internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz Systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych

  POIG.08.01.00-24-395/09-06 Stworzenie Internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz Systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-395/09-06 Tytuł projektu: Stworzenie Internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz Systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Rybnik Gmina: M. Rybnik Wartość ogółem: 838200 Wydatki kwalifikowalne: 838200 Dofinansowanie: 712470 Dofinansowanie UE: 605599.5 Nazwa beneficjenta: NEXUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6423111282 Kod pocztowy: 44-200 Miejscowość: Rybnik Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-395/09-06 Stworzenie Internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz Systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-370/13-05 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDACJA URBANIAK COM

  POIG.06.01.00-14-370/13-05 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDACJA URBANIAK COM Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-370/13-05 Tytuł projektu: WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDACJA URBANIAK COM Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 434207.07 Wydatki kwalifikowalne: 434207.07 Dofinansowanie: 326280.3 Dofinansowanie UE: 277338.25 Nazwa beneficjenta: „URBANIAK.COM” NIP beneficjenta: 7251891649 Kod pocztowy: 00-871 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: fundacja Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2016…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-370/13-05 WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDACJA URBANIAK COM została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-045/11-01 Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT

  POIG.08.02.00-12-045/11-01 Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-045/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 319100 Wydatki kwalifikowalne: 301700 Dofinansowanie: 175646.65 Dofinansowanie UE: 149299.65 Nazwa beneficjenta: SKK- Systemy Kodów Kreskowych SA NIP beneficjenta: 6751198454 Kod pocztowy: 30-415 Miejscowość: KRAKÓW Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-045/11-01 Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT została wyłączona