Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.08.04.00-18-120/09-01 „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.”

POIG.08.04.00-18-120/09-01 „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-120/09-01

Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c.”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Krasne

Wartość ogółem: 83061.67

Wydatki kwalifikowalne: 68083.33

Dofinansowanie: 47658.33

Dofinansowanie UE: 40509.58

Nazwa beneficjenta: SKYWARE s.c. Koryl Paweł. Warzybok Dawid

NIP beneficjenta: 8133301532

Kod pocztowy: 35-073

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.04.00-18-062/13-02 Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu w gminie Ustrzyki Dolne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-062/13-02

Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu w gminie Ustrzyki Dolne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 1232226.3

Wydatki kwalifikowalne: 929650

Dofinansowanie: 650755

Dofinansowanie UE: 553141.75

Nazwa beneficjenta: „Wide-Net” Jacek Wajda

NIP beneficjenta: 6891155338

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015proces emocjonalny, matematyka dla każdego, rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem, isr sgh, nadym, zacieranie, przyczepki sieciowe, prawo uł, kapitał ludzki definicja, po ile monet powinni według testamentu, co to jest krs, co to jest idea, ministerstwo finansów…