Podkarpackie,  Powiat strzyżowski,  Żarnowa

POIG.08.04.00-18-100/11-02 „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę Strzyżowski.Net w województwie podkarpackim”.

POIG.08.04.00-18-100/11-02 „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę Strzyżowski.Net w województwie podkarpackim”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-100/11-02

Tytuł projektu: „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu przez firmę Strzyżowski.Net w województwie podkarpackim”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Strzyżów

Wartość ogółem: 138328.67

Wydatki kwalifikowalne: 120162.78

Dofinansowanie: 84113.94

Dofinansowanie UE: 71496.85

Nazwa beneficjenta: Strzyżowski.Net Janusz Gomółka

NIP beneficjenta: 8191171980

Kod pocztowy: 38-100

Miejscowość: Żarnowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.04.00-12-493/10-03 Likwidacja „białych plam” poprzez budowę sieci światłowodowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-493/10-03

Tytuł projektu: Likwidacja „białych plam” poprzez budowę sieci światłowodowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Gmina: Miechów

Wartość ogółem: 507589.94

Wydatki kwalifikowalne: 402484.6

Dofinansowanie: 281739.22

Dofinansowanie UE: 239478.34

Nazwa beneficjenta: NET-BIS S.C. Włodzimierz Gąsior. Jolanta Gądek

NIP beneficjenta: 6591330004

Kod pocztowy: 32-200

Miejscowość: Miechów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014rw griffin podstawy zarządzania organizacjami, kursy i szkolenia w cv, spis z natury netto czy brutto, pomorski fundusz rozwoju, przyjdziesz, ll rzeczpospolita, łomża piecze ciasta dla krystiana, rocznica odzyskania niepodległości, malarz lublin, bezrobocie keynesowskie, pzpr w po, lublin online, dane osobowe definicja, pol-on, umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia, uniwersytet w białymstoku nip, oznaczenia spoin spawalniczych, dwudniowy, kolce biodrowe, tabela uszczerbku na zdrowiu pzu pdf, kwestionariusz do badania poczucia kontroli chomikuj…