Milcza,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński

POIG.08.04.00-18-046/12-03 Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe

POIG.08.04.00-18-046/12-03 Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-046/12-03

Tytuł projektu: Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Miejsce Piastowe

Wartość ogółem: 4523135.1

Wydatki kwalifikowalne: 3677345.61

Dofinansowanie: 2574141.92

Dofinansowanie UE: 2188020.63

Nazwa beneficjenta: FHU „COMP-SERWIS” Radosław Bilski

NIP beneficjenta: 6842154770

Kod pocztowy: 38-483

Miejscowość: Milcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-16-375/10-01 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-375/10-01

Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Kolonowskie

Wartość ogółem: 1695158.34

Wydatki kwalifikowalne: 1378177.51

Dofinansowanie: 964724.26

Dofinansowanie UE: 820015.62

Nazwa beneficjenta: G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka. Wojciech Rakoniewski

NIP beneficjenta: 9691313834

Kod pocztowy: 44-190

Miejscowość: Knurów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.04.00-18-045/11-02 Budowa sieci FTTH w Nagawczynie i Pustkowie-Osiedlu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-045/11-02

Tytuł projektu: Budowa sieci FTTH w Nagawczynie i Pustkowie-Osiedlu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica – miasto

Wartość ogółem: 2492876.67

Wydatki kwalifikowalne: 2026729

Dofinansowanie: 1418710.3

Dofinansowanie UE: 1205903.75

Nazwa beneficjenta: MT-NET G.WÓJCIK. J.KUŚNIERZ S.C.

NIP beneficjenta: 8722144362

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014filmy na youtube, diagnoza betty sezon 3, proces prania, akademia zaremba, praca bez doświadczenia, biofil siedlce, kwas siarkowy 4 ma zapach, ncn opus wyniki, unia europejska rumunia, czasy przeszłe hiszpański ćwiczenia, panstwo w panstwie online, kraina geograficzna, elw, zus ubezpieczenie, rządowe centrum bezpieczeństwa, area 51 grodzisk, cyrankiewicz…