Podkarpackie,  Powiat bieszczadzki,  Ustrzyki Dolne

POIG.08.04.00-18-003/12-01 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach: Łobozew Dolny. Ustjanowa Górna. Hoszów. Równia i Bandrów Narodowy powiatu bieszczackiego.

POIG.08.04.00-18-003/12-01 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach: Łobozew Dolny. Ustjanowa Górna. Hoszów. Równia i Bandrów Narodowy powiatu bieszczackiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-18-003/12-01

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w miejscowościach: Łobozew Dolny. Ustjanowa Górna. Hoszów. Równia i Bandrów Narodowy powiatu bieszczackiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem: 1799059.5

Wydatki kwalifikowalne: 1462650

Dofinansowanie: 1023855

Dofinansowanie UE: 870276.75

Nazwa beneficjenta: „Wide-Net” Jacek Wajda

NIP beneficjenta: 6891155338

Kod pocztowy: 38-700

Miejscowość: Ustrzyki Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2015


POIG.08.04.00-14-398/12-03 Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w Żyrardowie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-14-398/12-03

Tytuł projektu: Światłowód w domu – budowa sieci nowej generacji w Żyrardowie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat żyrardowski

Gmina: Żyrardów

Wartość ogółem: 865870

Wydatki kwalifikowalne: 605559.36

Dofinansowanie: 302779.68

Dofinansowanie UE: 257362.72

Nazwa beneficjenta: Timplus s.c. Bogusław Dudek Radosław Walentowski

NIP beneficjenta: 8361738033

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.04.00-14-242/12-00 Budowa sieci szerokopasmowego dostepu do Internetu w powiecie płockim na obszarach „białych plam”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-14-242/12-00

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego dostepu do Internetu w powiecie płockim na obszarach „białych plam”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Brudzeń Duży

Wartość ogółem: 127095.9

Wydatki kwalifikowalne: 103330

Dofinansowanie: 51665

Dofinansowanie UE: 43915.25

Nazwa beneficjenta: Telemedian Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7743106136

Kod pocztowy: 09-410

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014koszty założenia firmy, brexit pl, metody kształcenia dorosłych, perka, focus 2015, szczesliwego nowego roku 2020, procedura odwrotnego obciążenia, towarzyski, śrubtex sanok, wniosek o pożyczkę bezzwrotną, brazylia kultura, zatrudnienie pracownika krok po kroku, koreańczycy mentalność, parkinson fundacja, czarny mag pierwszy rok pdf, rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem, prawoznawstwo, nalep, ii rp mniejszości narodowe…