Ornontowice,  Powiat mikołowski,  Śląskie

POIG.08.04.00-16-221/12-02 Rozbudowa sieci światłowodowej Czarnet w województwie opolskim

POIG.08.04.00-16-221/12-02 Rozbudowa sieci światłowodowej Czarnet w województwie opolskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-16-221/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa sieci światłowodowej Czarnet w województwie opolskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Zdzieszowice

Wartość ogółem: 899806.67

Wydatki kwalifikowalne: 731550.13

Dofinansowanie: 512085.09

Dofinansowanie UE: 435272.33

Nazwa beneficjenta: CZARNET spółka cywilna Krzysztof Szymura. Andrzej Owczarek

NIP beneficjenta: 6351766819

Kod pocztowy: 43-178

Miejscowość: Ornontowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.03.00-22-305/13-00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-22-305/13-00

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka

Wartość ogółem: 1481150

Wydatki kwalifikowalne: 1379450

Dofinansowanie: 1379450

Dofinansowanie UE: 1172532.5

Nazwa beneficjenta: Gmina Ustka

NIP beneficjenta: 8390030153

Kod pocztowy: 76-270

Miejscowość: Ustka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.04.00-12-057/11-01 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 31 miejscowości w powiecie krakowskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-057/11-01

Tytuł projektu: Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 31 miejscowości w powiecie krakowskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Liszki

Wartość ogółem: 370013.77

Wydatki kwalifikowalne: 300824.2

Dofinansowanie: 210576.94

Dofinansowanie UE: 178990.4

Nazwa beneficjenta: CYBERNET WMW Józef Woch

NIP beneficjenta: 6761029730

Kod pocztowy: 32-080

Miejscowość: Zabierzów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014ewa zajączkowska twitter, wiadomosci rmf24 pl, w poltyce, odpowiadałby razem czy osobno, przysłowie, odwrotne obciążenie deklaracja vat, woj.podlaskie, польська музика, test fluencji słownej, zapisz odpowiednie równania, jak pisać esej, parp dotacja na kapitał obrotowy, działania marketingowe przykłady, twój startup wrocław, zamówienia, jerzy osiński, dany jest równoległobok abcd…