Małopolskie,  Pcim,  Powiat myślenicki

POIG.08.04.00-14-190/13-04 Okno na świat – światłowodowa sieć FTTH w Szydłowcu

POIG.08.04.00-14-190/13-04 Okno na świat – światłowodowa sieć FTTH w Szydłowcu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-14-190/13-04

Tytuł projektu: Okno na świat – światłowodowa sieć FTTH w Szydłowcu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat szydłowiecki

Gmina: Szydłowiec

Wartość ogółem: 6036115.05

Wydatki kwalifikowalne: 4737910.61

Dofinansowanie: 2368955.3

Dofinansowanie UE: 2013612

Nazwa beneficjenta: NETMAR Mariusz Wątor

NIP beneficjenta: 6811742282

Kod pocztowy: 32-432

Miejscowość: Pcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.04.00-12-248/10-02 Budowa internetowej sieci szkieletowej w wybranych gminach powiatu krakowskiego i proszowickiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-248/10-02

Tytuł projektu: Budowa internetowej sieci szkieletowej w wybranych gminach powiatu krakowskiego i proszowickiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat proszowicki

Gmina: Proszowice

Wartość ogółem: 159355.75

Wydatki kwalifikowalne: 130743.75

Dofinansowanie: 91520.63

Dofinansowanie UE: 77792.53

Nazwa beneficjenta: MANN Net Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 6792720350

Kod pocztowy: 30-704

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015nowa polityka facebooka 2019, steven universe kreskówki tv, polaryzacja regionalna, poglądy, jacków, wymień podstawy ustrojowe rp zawarte w konstytucji z 1997, film blef, pytania o podmiot i dopełnienie angielski ćwiczenia pdf, praca spedytor, psychologia zarządzania pdf, linia prawo jazdy, cd partner wysogotowo, studia mba łódź, inteligencja emocjonalna goleman, klasyfikacja oecd, spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format…