Małopolskie,  Nowy Sącz,  Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

POIG.08.04.00-12-239/12-01 Internet szerokopasmowy w gminie Chełmiec i Stary Sącz

POIG.08.04.00-12-239/12-01 Internet szerokopasmowy w gminie Chełmiec i Stary Sącz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-239/12-01

Tytuł projektu: Internet szerokopasmowy w gminie Chełmiec i Stary Sącz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Chełmiec

Wartość ogółem: 94095

Wydatki kwalifikowalne: 76500

Dofinansowanie: 53550

Dofinansowanie UE: 45517.5

Nazwa beneficjenta: TELBESKID Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7381022521

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-06-102/13-03 Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-102/13-03

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 2100089.5

Wydatki kwalifikowalne: 1707389.84

Dofinansowanie: 1195172.88

Dofinansowanie UE: 1015896.95

Nazwa beneficjenta: Nette Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123055344

Kod pocztowy: 20-607

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015podanie o warunkowe zaliczenie semestru, język migany w szkole, 11.00, przykładowe maile biznesowe, komunikacja w biznesie pdf, jak złożyć vat-r online, bilateralny, zasady pisania maili służbowych, osobom czy osobą, liczba mężczyzn na świecie, agit lublin, analiza pozioma i pionowa bilansu, wymień przełomowe momenty i wojny światowej, prawo bouguera lamberta, telewizja, podanie o pracę nauczyciel, lucart zielona góra, drony transportowe, szukam sponsora poznan, visual studio skróty klawiszowe, dr grzesiowski, manewr pringlea, politechnika krakowska biotechnologia, lubelska liga tenisa stołowego amatorów, własna działalnośc, makowski twitter, ośrodek jantar…