Chrzanów,  Małopolskie,  Powiat chrzanowski

POIG.08.04.00-12-159/12-02 Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

POIG.08.04.00-12-159/12-02 Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-159/12-02

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Trzebinia

Wartość ogółem: 1213088.7

Wydatki kwalifikowalne: 986250.97

Dofinansowanie: 690375.67

Dofinansowanie UE: 586819.31

Nazwa beneficjenta: Pikonet sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6282007794

Kod pocztowy: 32-500

Miejscowość: Chrzanów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-12-121/13-03 Internet szerokopasmowy dla mieszkańców 5 miejscowości powiatu krakowskiego i olkuskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-121/13-03

Tytuł projektu: Internet szerokopasmowy dla mieszkańców 5 miejscowości powiatu krakowskiego i olkuskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Jerzmanowice-Przeginia

Wartość ogółem: 520591.8

Wydatki kwalifikowalne: 423245.37

Dofinansowanie: 296271.76

Dofinansowanie UE: 251830.99

Nazwa beneficjenta: MyNET s.c. T. Patrzałek. M. Ratoń

NIP beneficjenta: 5130079250

Kod pocztowy: 30-149

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015matura rozszerzona matematyka, wojciechowska, natalia, laudate dominum gounod, paznokciowo 2017, wala, uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów rewolucji rosyjskich, współczesna diagnostyka i medycyna, budzetowanie netto, 1, umcs kierunki 2019, matura angielski 2019 rozszerzony odpowiedzi, plus regulamin, maszyna samobieżna, 16 października, bhmd białystok, oznaczenia państw…