Małopolskie,  Powiat proszowicki,  Proszowice

POIG.08.04.00-12-117/12-02 Światłowody dla proszowickiego

POIG.08.04.00-12-117/12-02 Światłowody dla proszowickiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-117/12-02

Tytuł projektu: Światłowody dla proszowickiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat proszowicki

Gmina: Proszowice

Wartość ogółem: 3087457.7

Wydatki kwalifikowalne: 2510128.21

Dofinansowanie: 1757089.74

Dofinansowanie UE: 1493526.27

Nazwa beneficjenta: K2 Media Janusz Kaczmarczyk

NIP beneficjenta: 6821564959

Kod pocztowy: 32-100

Miejscowość: Proszowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat proszowicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/21/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-10-057/10-04 Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-057/10-04

Tytuł projektu: Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz

Wartość ogółem: 239115.16

Wydatki kwalifikowalne: 195996.03

Dofinansowanie: 137197.22

Dofinansowanie UE: 116617.63

Nazwa beneficjenta: FHU GALATEA

NIP beneficjenta: 7322047011

Kod pocztowy: 95-100

Miejscowość: Zgierz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014pomorskie koronawirus, sytuacja finansowa firmy, pdtr, w imieniu jacka lub ruthie, pisanie w pdf, zwolnienie z odpłatności za pobyt w dps, studia pielęgniarskie lublin, bilet ztm, pzu pomoc, rodzaje kredytów, brązowy krzyż zasługi wniosek, zmiana danych w krs, marek aureliusz rozmyślania pdf, zarządzanie projektami agh, odzyskiwanie zlota, kapitał pracujący…