Małopolskie,  Miechów,  Powiat miechowski

POIG.08.04.00-12-095/10-01 Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom miejscowości Książ Wielki oraz Miechów.

POIG.08.04.00-12-095/10-01 Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom miejscowości Książ Wielki oraz Miechów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-095/10-01

Tytuł projektu: Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom miejscowości Książ Wielki oraz Miechów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Gmina: Książ Wielki

Wartość ogółem: 1940096.7

Wydatki kwalifikowalne: 1579842.96

Dofinansowanie: 1105890.07

Dofinansowanie UE: 940006.56

Nazwa beneficjenta: NET-BIS S.C. Włodzimierz Gąsior. Jolanta Gądek

NIP beneficjenta: 6591330004

Kod pocztowy: 32-200

Miejscowość: Miechów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat miechowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/25/2014


POIG.08.03.00-26-277/13-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-26-277/13-02

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Fałków

Wartość ogółem: 1141100

Wydatki kwalifikowalne: 1136646.15

Dofinansowanie: 1136646.15

Dofinansowanie UE: 966149.23

Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków

NIP beneficjenta: 6581872063

Kod pocztowy: 26-260

Miejscowość: Fałków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/23/2013

Data zakończenia realizacji: 11/16/2015zamówienie uzupełniające pzp, usosweb umcs, jasiek, wydział towaroznawstwa uek, zsel lublin, epidemia sars, podanie o pracę doc, pol-on, zasady metody socjologicznej pdf, przekształć podane zdania tak aby można było wykorzystać je w zakończeniu, powód a pozwany, lek. med. marek szczuka, referendum w sprawie zmiany konstytucji, pkd 78.10.z, mobilizacja odcinka lędźwiowego, faszyzm a nazizm, pokrewny, konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, display reklamowy, do kiedy zasilek opiekunczy koronawirus…