Bystra,  Małopolskie,  Powiat suski

POIG.08.04.00-12-083/09-04 Budowa sieci dostępowej do Internetu na etapie „ostatniej mili” w gminach Bystra-Sidzina i Jordanów

POIG.08.04.00-12-083/09-04 Budowa sieci dostępowej do Internetu na etapie „ostatniej mili” w gminach Bystra-Sidzina i Jordanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-083/09-04

Tytuł projektu: Budowa sieci dostępowej do Internetu na etapie „ostatniej mili” w gminach Bystra-Sidzina i Jordanów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Gmina: Bystra-Sidzina

Wartość ogółem: 93635

Wydatki kwalifikowalne: 72805.75

Dofinansowanie: 50464.03

Dofinansowanie UE: 42894.42

Nazwa beneficjenta: Netserwis Matyasik Marcin

NIP beneficjenta: 5521682499

Kod pocztowy: 34-235

Miejscowość: Bystra

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat suski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.04.00-12-056/12-01 Internet na etapie „ostatniej mili” w powiecie olkuskim etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-056/12-01

Tytuł projektu: Internet na etapie „ostatniej mili” w powiecie olkuskim etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Olkusz

Wartość ogółem: 850202.06

Wydatki kwalifikowalne: 691221.19

Dofinansowanie: 483854.83

Dofinansowanie UE: 411276.61

Nazwa beneficjenta: INTERKONEKT S.C. BARCZYK PAWEŁ. FURMAN TOMASZ

NIP beneficjenta: 6372094785

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Wolbrom

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-12-066/13-02 Dostarczenie internetu droga światłowodową dla mieszkańców obszarów „wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-066/13-02

Tytuł projektu: Dostarczenie internetu droga światłowodową dla mieszkańców obszarów „wykluczonych cyfrowo” w gminach: Żabno oraz Radłów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Radłów

Wartość ogółem: 467159.88

Wydatki kwalifikowalne: 375174.96

Dofinansowanie: 262622.47

Dofinansowanie UE: 223229.1

Nazwa beneficjenta: RWD PROSPECT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8730005965

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-542/13-00

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Orły

Wartość ogółem: 1365660

Wydatki kwalifikowalne: 1365660

Dofinansowanie: 1365660

Dofinansowanie UE: 1160811

Nazwa beneficjenta: Gmina Orły

NIP beneficjenta: 7952307330

Kod pocztowy: 37-716

Miejscowość: Orły

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015usł, marketing w gastronomii pdf, kontynuujemy, barlog, odmiana arbeiten, technika obserwacji, uniwersytet karola, praca plastyczna o polsce, excel wielkie litery, ni pierwiastek, nowa wersja moviestarplanet, usos pb białystok, mba łódź, instytut eeg, autorka, liszaj płaski mieszkowy…