Małopolskie,  Nowy Sącz,  Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

POIG.08.04.00-12-018/11-02 Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminach Chełmiec i Korzenna

POIG.08.04.00-12-018/11-02 Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminach Chełmiec i Korzenna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-018/11-02

Tytuł projektu: Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminach Chełmiec i Korzenna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Chełmiec

Wartość ogółem: 46300

Wydatki kwalifikowalne: 37032.52

Dofinansowanie: 25922.76

Dofinansowanie UE: 22034.35

Nazwa beneficjenta: P.H.U. GÓRECKI Krystian Górecki

NIP beneficjenta: 7342616794

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.03.00-32-044/10-04 Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-32-044/10-04

Tytuł projektu: Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Gryfice

Wartość ogółem: 268205.76

Wydatki kwalifikowalne: 262215.82

Dofinansowanie: 262215.82

Dofinansowanie UE: 222883.44

Nazwa beneficjenta: Powiat Gryficki

NIP beneficjenta: 8571728259

Kod pocztowy: 72-300

Miejscowość: Gryfice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński / Powiat gryficki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014regulamin ośrodka wypoczynkowego, audyt wewnętrzny w firmie produkcyjnej, grzegorza, dialog w restauracji po angielsku, budzyńska, monika grabarczyk, cmr wzór wypełniony pdf, chrzanowska pedagogika specjalna, www poczta polska, polish course krakow, zaczynaj od dlaczego pdf, woj. podlaskie, łukasz marcińczak, portal innowacji, hiszpańskie firmy, numer do krzysztofa kononowicza, sławomir, wady i zalety prowadzenia własnej firmy, liberum veto tłumaczenie, czerwone gitary you tube, temat ankiety…