Kutno,  Łódzkie,  Powiat kutnowski

POIG.08.04.00-10-272/12-02 Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie Miasta Kutno

POIG.08.04.00-10-272/12-02 Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie Miasta Kutno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-272/12-02

Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie Miasta Kutno

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Gmina: Kutno – miasto

Wartość ogółem: 1906324.73

Wydatki kwalifikowalne: 1542041.86

Dofinansowanie: 1079429.3

Dofinansowanie UE: 917514.9

Nazwa beneficjenta: MPC Paweł Oleksiewicz

NIP beneficjenta: 7751656615

Kod pocztowy: 99-300

Miejscowość: Kutno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat kutnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.04.00-10-046/09-03 Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-046/09-03

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Gmina: Brzeziny

Wartość ogółem: 146500

Wydatki kwalifikowalne: 119765.31

Dofinansowanie: 83835.72

Dofinansowanie UE: 71260.36

Nazwa beneficjenta: CITYNET Frank. Trzeciak. Wyka S.C.

NIP beneficjenta: 8331363858

Kod pocztowy: 95-060

Miejscowość: Brzeziny

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat brzeziński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013


POIG.08.04.00-06-044/10-02 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę FERO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-044/10-02

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę FERO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Stanin

Wartość ogółem: 247361.79

Wydatki kwalifikowalne: 201107.14

Dofinansowanie: 140775

Dofinansowanie UE: 119658.75

Nazwa beneficjenta: FERO Agnieszka Budner

NIP beneficjenta: 8251327027

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.03.00-32-318/13-02 Innowacyjny Powiat Gryficki – przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-32-318/13-02

Tytuł projektu: Innowacyjny Powiat Gryficki – przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Brojce

Wartość ogółem: 356659.36

Wydatki kwalifikowalne: 353164.44

Dofinansowanie: 353164.44

Dofinansowanie UE: 300189.78

Nazwa beneficjenta: Powiat Gryficki

NIP beneficjenta: 8571728259

Kod pocztowy: 72-300

Miejscowość: Gryfice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński / Powiat gryficki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/11/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.04.00-06-179/10-02 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Wola Uhruska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-179/10-02

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Wola Uhruska

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Wola Uhruska

Wartość ogółem: 6997295.82

Wydatki kwalifikowalne: 5723488.38

Dofinansowanie: 4006441.87

Dofinansowanie UE: 3405475.58

Nazwa beneficjenta: Radio Technology Systems Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132059172

Kod pocztowy: 01-018

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/10/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.03.00-14-008/09-03 „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-008/09-03

Tytuł projektu: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Brańszczyk

Wartość ogółem: 1216112.66

Wydatki kwalifikowalne: 1184004.23

Dofinansowanie: 1184004.23

Dofinansowanie UE: 1006403.59

Nazwa beneficjenta: Gmina Brańszczyk

NIP beneficjenta: 7621901387

Kod pocztowy: 07-221

Miejscowość: Brańszczyk

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013międzynarodowa olimpiada matematyczna, word lodz, cyrankiewicz, generalne gubernatorstwo, bogata rodzina, trzaskowska małgorzata wikipedia, maksymalnie instagram, wzory umów na prace dekarskie pdf, kolce biodrowe tylne górne, podaj trzy argumenty przemawiające za tym że człowiek jest przedstawicielem ssaków, remont linii kolejowej lublin warszawa, typowy obszar zmiennosci, niemcy skojarzenia, cyberbezpieczeństwo, synteza amoniaku, code red warszawa, życie po śmierci historie…