Łódzkie,  PAJĘCZNO,  Powiat pajęczański

POIG.08.04.00-10-112/12-01 Budowa szerokopasmowej sieci internetowej FTTH na terenie gmin powiatu pajęczańskiego.

POIG.08.04.00-10-112/12-01 Budowa szerokopasmowej sieci internetowej FTTH na terenie gmin powiatu pajęczańskiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-112/12-01

Tytuł projektu: Budowa szerokopasmowej sieci internetowej FTTH na terenie gmin powiatu pajęczańskiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Gmina: Strzelce Wielkie

Wartość ogółem: 994833.33

Wydatki kwalifikowalne: 810061.18

Dofinansowanie: 567042.83

Dofinansowanie UE: 481986.4

Nazwa beneficjenta: Systemy Tele-informatyczne „INGRAM” Koperski Tomasz

NIP beneficjenta: 7691764843

Kod pocztowy: 98-330

Miejscowość: Pajęczno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pajęczański

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.03.00-18-122/10-04 Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Ostrów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-122/10-04

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Ostrów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ostrów

Wartość ogółem: 584907.3

Wydatki kwalifikowalne: 553021.39

Dofinansowanie: 553021.39

Dofinansowanie UE: 470068.18

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów

NIP beneficjenta: 8181589011

Kod pocztowy: 39-103

Miejscowość: Ostrów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/21/2010

Data zakończenia realizacji: 12/26/2014jak witia czesnok wiózł liochę sztyra do domu opieki, rodzaje ujęć filmowych, ankieta samooceny pracownika, specyfikacja, deklaracja vat ue, protest wekslowy, sjo, kabaret lowcy.b, wymagania rodo, matematyka matura 2016 czerwiec, zwroty do maila po angielsku, odsyłacz obrazkowy, linuks, open pożyczki, l4 koronawirus…