Andrespol,  Łódzkie,  Powiat łódzki wschodni

POIG.08.04.00-10-049/09-04 Szerokopasmowy Internet w sołectwie Nowy Bedoń w gminie Andrespol

POIG.08.04.00-10-049/09-04 Szerokopasmowy Internet w sołectwie Nowy Bedoń w gminie Andrespol

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-049/09-04

Tytuł projektu: Szerokopasmowy Internet w sołectwie Nowy Bedoń w gminie Andrespol

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Andrespol

Wartość ogółem: 242298.76

Wydatki kwalifikowalne: 178750

Dofinansowanie: 125125

Dofinansowanie UE: 106356.25

Nazwa beneficjenta: INSPORT Bożenna Pięcek

NIP beneficjenta: 7281490837

Kod pocztowy: 95-020

Miejscowość: Andrespol

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.04.00-06-079/12-01 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-079/12-01

Tytuł projektu: Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 839272.82

Wydatki kwalifikowalne: 682335.63

Dofinansowanie: 477634.94

Dofinansowanie UE: 405989.7

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SIS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8672034506

Kod pocztowy: 39-400

Miejscowość: Tarnobrzeg

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015maruszewski, europejczycy.info, zespół szyjno barkowy, angielski metodą colina rose, zapotrzebowanie na rynku pracy 2018, gdzieś daleko stąd złoty zamek złoty tron, grochal, identyfikacja polimerów, portal sa warszawa, wiadomości pl, e usługi, w kontekście, prussia, liczb, the challenge, podział terytorialny mórz i oceanów, hrynkiewicz, odmiana klawesynu, klawiatura programisty windows 10…