Łódzkie,  Łowicz,  Powiat łowicki

POIG.08.04.00-10-041/09-03 Budowa sieci szerokopasmowej w 5 gminach powiatu łowickiego i kutnowskiego

POIG.08.04.00-10-041/09-03 Budowa sieci szerokopasmowej w 5 gminach powiatu łowickiego i kutnowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-041/09-03

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowej w 5 gminach powiatu łowickiego i kutnowskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Gmina: Łowicz

Wartość ogółem: 165542.3

Wydatki kwalifikowalne: 116728.24

Dofinansowanie: 81241.02

Dofinansowanie UE: 69054.86

Nazwa beneficjenta: Radio-Net Anna Barlak

NIP beneficjenta: 8341679468

Kod pocztowy: 99-400

Miejscowość: Łowicz

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łowicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.04.00-06-373/12-01 Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-373/12-01

Tytuł projektu: Budowa sieci FTTH dla mieszkańców Tomaszów Lubelski i Łaszczówka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Lubelski

Wartość ogółem: 1517677.94

Wydatki kwalifikowalne: 1233884.5

Dofinansowanie: 863719.15

Dofinansowanie UE: 734161.27

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. Koper Jan

NIP beneficjenta: 9211148738

Kod pocztowy: 22-600

Miejscowość: Rogóźno

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015ambasada polski w arabii saudyjskiej, eichmann w jerozolimie opracowanie, andrzej sławiński, 9 listopada, angielski b2+, koronawirus polska aktualności, wczesniej po angielsku, biblioteka wojewódzka w lublinie, wioleta, darmowe szkolenia dla nauczycieli warszawa, instagram rozdzielczość zdjęć, leasing definicja, go to, modele pracy socjalnej, poir parp…