Częstochowa,  Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

POIG.08.04.00-10-038/12-01 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie radomszczańskim

POIG.08.04.00-10-038/12-01 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie radomszczańskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-038/12-01

Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie radomszczańskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat radomszczański

Gmina: Gomunice

Wartość ogółem: 443845.5

Wydatki kwalifikowalne: 355800

Dofinansowanie: 249060

Dofinansowanie UE: 211701

Nazwa beneficjenta: @ALFANET Małolepszy Marcin

NIP beneficjenta: 5732492790

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.03.00-14-013/08-02 Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-013/08-02

Tytuł projektu: Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Halinów

Wartość ogółem: 2496637.04

Wydatki kwalifikowalne: 2492737.04

Dofinansowanie: 2118826.48

Dofinansowanie UE: 1801002.51

Nazwa beneficjenta: Gmina Halinów

NIP beneficjenta: 8222160292

Kod pocztowy: 05-074

Miejscowość: Halinów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/21/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011problemy z pamięcią w wieku 40 lat, praktyki u marszałka, nabór na ekspertów, wymówki którymi tłumaczymy spóźnienie, szcześniak, niemiecki mowa zależna, podmiot podatku, bifurkacja słownik języka polskiego, małżowina uszna budowa, w wirze kłamstw filmweb, szybki angielski, wiedza i świat, koło przecięto na dwie części w sposób pokazany na rysunku, gb kraj, policzalne i niepoliczalne angielski ćwiczenia pdf, flash mob co to, wniosek o urlop rodzicielski…