Lubuskie,  Powiat żagański / Powiat żarski,  Żagań

POIG.08.04.00-08-277/12-04 Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów. Chrobrów. Trzebów. Rudawica. Szprotawa. Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań. Szprotawa i Osiecznica

POIG.08.04.00-08-277/12-04 Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów. Chrobrów. Trzebów. Rudawica. Szprotawa. Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań. Szprotawa i Osiecznica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-08-277/12-04

Tytuł projektu: Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów. Chrobrów. Trzebów. Rudawica. Szprotawa. Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań. Szprotawa i Osiecznica

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Osiecznica

Wartość ogółem: 1966446.37

Wydatki kwalifikowalne: 1598051.48

Dofinansowanie: 958830.89

Dofinansowanie UE: 815006.25

Nazwa beneficjenta: Mirosław Backiel INTERNET CAFE – Usługi Informatyczne

NIP beneficjenta: 9241102037

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.04.00-08-118/10-04 Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 28 miejscowości w województwie lubuskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-08-118/10-04

Tytuł projektu: Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na obszarze 28 miejscowości w województwie lubuskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański

Gmina: Iłowa

Wartość ogółem: 50489.29

Wydatki kwalifikowalne: 41384.67

Dofinansowanie: 28635.93

Dofinansowanie UE: 24340.54

Nazwa beneficjenta: Visnet-Futuro Marcin Regulski

NIP beneficjenta: 9241680739

Kod pocztowy: 68-100

Miejscowość: Żagań

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żagański / Powiat żarski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.04.00-02-356/12-00 Szerokopasmowy Internet dla terenów wiejskich gminy Lubin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-02-356/12-00

Tytuł projektu: Szerokopasmowy Internet dla terenów wiejskich gminy Lubin

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin

Wartość ogółem: 163417.8

Wydatki kwalifikowalne: 132860

Dofinansowanie: 79716

Dofinansowanie UE: 67758.6

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo- Usługowa WZ Serwis Wojciech Ziętek

NIP beneficjenta: 6922066909

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Osiek

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.03.00-12-010/12-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-12-010/12-03

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kamionka Wielka

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Kamionka Wielka

Wartość ogółem: 1307585.74

Wydatki kwalifikowalne: 1294890.78

Dofinansowanie: 1294890.78

Dofinansowanie UE: 1100657.16

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamionka Wielka

NIP beneficjenta: 7343514860

Kod pocztowy: 33-334

Miejscowość: Kamionka Wielka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju, tematy rozprawek gimnazjalnych, lrp, studia podyplomowe montessori, ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza, beneficjent rzeczywisty definicja, brodway beauty, red hube, dziennik upadłej dziewczyny, schemat chromatografu gazowego, słowianin, misterium, masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej, poniżej zapisano współrzędne geograficzne skrajnych punktów pewnego kontynentu, czym jest system operacyjny, pracownikom, 5 zaokrąglamy w górę czy w dół, kto koordynuje działania informacyjne tworząc operacje informacyjne?, umowa pomiędzy firmami…