Podkarpackie,  Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski,  Tarnobrzeg

POIG.08.04.00-06-120/13-02 Dostarczenie Internetu na etapie ostatniej mili dla mieszkańców obszarów wykluczonych cyfrowo

POIG.08.04.00-06-120/13-02 Dostarczenie Internetu na etapie ostatniej mili dla mieszkańców obszarów wykluczonych cyfrowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-120/13-02

Tytuł projektu: Dostarczenie Internetu na etapie ostatniej mili dla mieszkańców obszarów wykluczonych cyfrowo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chodel

Wartość ogółem: 1146115.05

Wydatki kwalifikowalne: 931800.86

Dofinansowanie: 652260.6

Dofinansowanie UE: 554421.51

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SIS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8672034506

Kod pocztowy: 39-400

Miejscowość: Tarnobrzeg

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.04.00-06-102/13-03 Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-102/13-03

Tytuł projektu: Budowa sieci szerokopasmowego internetu w powiecie lubelskim (woj. lubelskie)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 2100089.5

Wydatki kwalifikowalne: 1707389.84

Dofinansowanie: 1195172.88

Dofinansowanie UE: 1015896.95

Nazwa beneficjenta: Nette Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123055344

Kod pocztowy: 20-607

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.04.00-06-019/13-02 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-06-019/13-02

Tytuł projektu: Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec. Nowy Krępiec. Wierzchowiska. Minkowice-Kolonia.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 1208216.7

Wydatki kwalifikowalne: 982290

Dofinansowanie: 687603

Dofinansowanie UE: 584462.55

Nazwa beneficjenta: ŚWIDMAN s.c. Mariusz Bzowski. Dariusz Drerlich

NIP beneficjenta: 7122791549

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015mikrometr budowa, plan poznania mapa ulice, zus zua druk, mapa myśli online, hanibolt, gdzie szukać przetargów, debata tv, unia kredytowa, prawo autorskie co to, linergistka kurs, dworcow, marketing promocja, nota korygująca excel, wsbinoz, kod kraju holandia, badania opinii, wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, skalpel youtube…