Mysłowice,  Powiat m. Mysłowice,  Śląskie

POIG.08.03.00-24-295/13-00 Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice

POIG.08.03.00-24-295/13-00 Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-295/13-00

Tytuł projektu: Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Gmina: M. Mysłowice

Wartość ogółem: 802600

Wydatki kwalifikowalne: 802600

Dofinansowanie: 802600

Dofinansowanie UE: 682210

Nazwa beneficjenta: Miasto Mysłowice

NIP beneficjenta: 2220012288

Kod pocztowy: 41-400

Miejscowość: Mysłowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Mysłowice

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.03.00-10-353/13-02 „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-10-353/13-02

Tytuł projektu: „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ZELÓW- INWESTUJEMY W PRZYSZŁOSC”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Gmina: Zelów

Wartość ogółem: 539946.56

Wydatki kwalifikowalne: 539946.56

Dofinansowanie: 539946.56

Dofinansowanie UE: 458954.57

Nazwa beneficjenta: Gmina Zelów

NIP beneficjenta: 7692051648

Kod pocztowy: 97-425

Miejscowość: Zelów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat bełchatowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.03.00-18-019/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-019/12-01

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 426875

Wydatki kwalifikowalne: 426875

Dofinansowanie: 426875

Dofinansowanie UE: 362843.75

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica

NIP beneficjenta: 8722216736

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.03.00-22-460/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-22-460/13-01

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Lipusz

Wartość ogółem: 397040.2

Wydatki kwalifikowalne: 397040.2

Dofinansowanie: 397040.2

Dofinansowanie UE: 337484.17

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipusz

NIP beneficjenta: 5911568529

Kod pocztowy: 83-424

Miejscowość: Lipusz

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/26/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.03.00-18-500/13-02 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-500/13-02

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Dukla

Wartość ogółem: 1414398.61

Wydatki kwalifikowalne: 1407018.61

Dofinansowanie: 1407018.61

Dofinansowanie UE: 1195965.81

Nazwa beneficjenta: Gmina Dukla

NIP beneficjenta: 6842364450

Kod pocztowy: 38-450

Miejscowość: Dukla

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015dagna, meriwa, przedsięwzięć, na morzu, kalendarz tydzien, dentalway, impozycja w indesign, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, epidemia definicja, pogoda hrubieszów, tarcza dla firm, kwatera, 26 euro ile to zł, wskaż w utworze przynajmniej jeden przykład animizacji, sojusznik krzyżówka, pojedynczy egzemplarz krzyżówka, bilans aktywa pasywa…