Hajnówka,  Podlaskie,  Powiat hajnowski

POIG.08.03.00-20-075/09-05 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

POIG.08.03.00-20-075/09-05 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-20-075/09-05

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Białowieża

Wartość ogółem: 306461.24

Wydatki kwalifikowalne: 293247.4

Dofinansowanie: 293247.4

Dofinansowanie UE: 249260.29

Nazwa beneficjenta: Powiat Hajnowski

NIP beneficjenta: 6030017563

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/9/2014


POIG.08.03.00-14-429/13-01 Internetowe okno na świat w Gminie Parysów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-429/13-01

Tytuł projektu: Internetowe okno na świat w Gminie Parysów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Parysów

Wartość ogółem: 678810.98

Wydatki kwalifikowalne: 678810.98

Dofinansowanie: 678810.98

Dofinansowanie UE: 576989.33

Nazwa beneficjenta: Gmina Parysów

NIP beneficjenta: 8262064241

Kod pocztowy: 08-441

Miejscowość: Parysów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/27/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015joanna halina munk leszczyńska, voovoo, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 2018 pdf, mikroskop, mapa województw polska, farmaceutyka, chmury online, nowa fala wolne tory, przecinek przed niż, lista spam, ma 2019, endokardioza, pcpr nowy dwór mazowiecki, motywowanie pracowników ankieta, niezależna, komedie na youtubie, transakcje trójstronne, polish companies…