Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.08.02.00-30-102/12-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją w firmie MaxROY.com Sp. z o.o.

POIG.08.02.00-30-102/12-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją w firmie MaxROY.com Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-102/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją w firmie MaxROY.com Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 450000

Wydatki kwalifikowalne: 450000

Dofinansowanie: 270000

Dofinansowanie UE: 229500

Nazwa beneficjenta: MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7773078143

Kod pocztowy: 60-754

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/30/2014


POIG.08.02.00-24-049/12-02 Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą ALPOL a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-049/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą ALPOL a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 614976

Wydatki kwalifikowalne: 614976

Dofinansowanie: 304638

Dofinansowanie UE: 258942.3

Nazwa beneficjenta: „ALPOL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542356011

Kod pocztowy: 40-208

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.02.00-30-042/13-02 Wdrożenie exportowej platformy sprzedażowej typu B2B szansą na rozwój firmy IMPAKT Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-042/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie exportowej platformy sprzedażowej typu B2B szansą na rozwój firmy IMPAKT Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Mosina

Wartość ogółem: 864060

Wydatki kwalifikowalne: 864060

Dofinansowanie: 533436

Dofinansowanie UE: 453420.6

Nazwa beneficjenta: „IMPAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6991844511

Kod pocztowy: 62-050

Miejscowość: Mosina

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-24-127/13-00 Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-127/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności procesów biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 226100

Wydatki kwalifikowalne: 226100

Dofinansowanie: 158270

Dofinansowanie UE: 134529.5

Nazwa beneficjenta: „MISTAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6431629579

Kod pocztowy: 40-389

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-30-001/10-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-001/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami realizacji zamówień.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński

Gmina: Krzemieniewo

Wartość ogółem: 146450

Wydatki kwalifikowalne: 146450

Dofinansowanie: 72850

Dofinansowanie UE: 61922.5

Nazwa beneficjenta: DEBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6961407177

Kod pocztowy: 64-120

Miejscowość: Krzemieniewo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat leszczyński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-24-094/11-00 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zaopatrzenia oraz księgowości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-094/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zaopatrzenia oraz księgowości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 171779.5

Wydatki kwalifikowalne: 171779.5

Dofinansowanie: 84464.75

Dofinansowanie UE: 71795.04

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjne. Handlowe i Usługowe „Axiom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5470085947

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/30/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013konkursy ekonomiczne, rózą, prostownik wskaziciela, instruktor jogi kurs, youtube pierwsza pomoc, uzupełnij tabelę zaproponuj odpowiednie sposoby ochrony ssaków, ug logowanie, termin płatności zus, pf3, macierzyńskie, scytowie mapa, białystok praca dla studenta, postępowanie jurysdykcyjne, mechanik bochnia, impersonacja, dozymetria promieniowania jonizującego…