Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

POIG.08.02.00-26-005/11-01 Stworzenie platformy B2B dla zarządzania projektami z zakresu badań naukowych i komercjalizacji wiedzy

POIG.08.02.00-26-005/11-01 Stworzenie platformy B2B dla zarządzania projektami z zakresu badań naukowych i komercjalizacji wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-26-005/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B dla zarządzania projektami z zakresu badań naukowych i komercjalizacji wiedzy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 1750210

Wydatki kwalifikowalne: 1718710

Dofinansowanie: 1190669.5

Dofinansowanie UE: 1012069.07

Nazwa beneficjenta: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9591540140

Kod pocztowy: 25-604

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/12/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.02.00-24-169/12-01 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-169/12-01

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 2563781

Wydatki kwalifikowalne: 2563781

Dofinansowanie: 1282478.5

Dofinansowanie UE: 1090106.72

Nazwa beneficjenta: EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał

NIP beneficjenta: 9590893439

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-24-057/14-01 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu B2B do optymalizacji współpracy z klientami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-057/14-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie systemu B2B do optymalizacji współpracy z klientami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 481300

Wydatki kwalifikowalne: 481300

Dofinansowanie: 336910

Dofinansowanie UE: 286373.5

Nazwa beneficjenta: MABAPA-FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR CHUDOBA

NIP beneficjenta: 6311118209

Kod pocztowy: 44-151

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-22-022/12-00 Usprawnienie obsługi księgowej partnerów BZ CONSULTING Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-22-022/12-00

Tytuł projektu: Usprawnienie obsługi księgowej partnerów BZ CONSULTING Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 106000

Wydatki kwalifikowalne: 106000

Dofinansowanie: 63600

Dofinansowanie UE: 54060

Nazwa beneficjenta: BZ CONSULTING Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5842726355

Kod pocztowy: 80-332

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-24-193/13-01 Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania współużytkowaną infrastrukturą sprzętową. rozliczania wykorzystania zasobów oraz realizacji zleceń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-193/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania współużytkowaną infrastrukturą sprzętową. rozliczania wykorzystania zasobów oraz realizacji zleceń.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 625500

Wydatki kwalifikowalne: 625500

Dofinansowanie: 375300

Dofinansowanie UE: 319005

Nazwa beneficjenta: „PROINTEGRA” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9542442443

Kod pocztowy: 40-384

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014trygonometria zadania maturalne poziom podstawowy pdf, gry o polsce, superkomputer, klasyfikacja odpadow, politechnika lubelska wydział architektury, przedmowa, studenci w polsce, nowacka, zmień myślenie a zmienisz swoje życie pdf, stypendium socjalne umcs, ściany korytarz, koronawirus polsa, contact angle, wykres przedstawia strukturę zatrudnienia w wybranych krajach w 2016, elitarna grupa szkoleniowa, sabina, kompetencje społeczne pdf, fce egzamin, bol gardla koronawirus, na mapach przedstawiono rozmieszczenie hodowli, pzu zgłoszenie roszczenia, atlas geologiczny polski…