Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

POIG.08.02.00-18-036/12-00 ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B

POIG.08.02.00-18-036/12-00 ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-036/12-00

Tytuł projektu: ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Pilzno

Wartość ogółem: 348200

Wydatki kwalifikowalne: 348200

Dofinansowanie: 239390

Dofinansowanie UE: 203481.5

Nazwa beneficjenta: PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI Maciej Węgiel

NIP beneficjenta: 8732577588

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2012

Data zakończenia realizacji: 12/15/2013


POIG.08.02.00-16-016/14-04 Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawce z Partnerami objętymi projektem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-16-016/14-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawce z Partnerami objętymi projektem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 56125

Wydatki kwalifikowalne: 56125

Dofinansowanie: 39287.5

Dofinansowanie UE: 33394.38

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Domiański Skład Materiałów Drzewnych „STOLARZ”

NIP beneficjenta: 7490006691

Kod pocztowy: 47-200

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat kędzierzyńsko-kozielsk

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/29/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-16-007/12-00 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi z zakresu zamówień i rozliczeń finansowo-księgowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-16-007/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi z zakresu zamówień i rozliczeń finansowo-księgowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 799500

Wydatki kwalifikowalne: 799500

Dofinansowanie: 399750

Dofinansowanie UE: 339787.5

Nazwa beneficjenta: A-Z GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7541025618

Kod pocztowy: 45-005

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.02.00-14-259/13-06 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B – Centrum Kooperacji z Dostawcami i Podwykonawcami (CEKODOP)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-259/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B – Centrum Kooperacji z Dostawcami i Podwykonawcami (CEKODOP)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1502010

Wydatki kwalifikowalne: 1502010

Dofinansowanie: 1021479

Dofinansowanie UE: 868257.15

Nazwa beneficjenta: „BILLENNIUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252259585

Kod pocztowy: 02-647

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-057/11-03 Stworzenie możliwości elektronicznej wymiany dokumentacji poprzez budowę platformy SEW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-057/11-03

Tytuł projektu: Stworzenie możliwości elektronicznej wymiany dokumentacji poprzez budowę platformy SEW

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 277210

Wydatki kwalifikowalne: 272210

Dofinansowanie: 137075

Dofinansowanie UE: 116513.75

Nazwa beneficjenta: Denckermann Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1181879521

Kod pocztowy: 01-940

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-18-027/12-01 Innowacyjny system B2B prowadzący do rozwoju firmy ORTO-RES

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-18-027/12-01

Tytuł projektu: Innowacyjny system B2B prowadzący do rozwoju firmy ORTO-RES

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów – miasto

Wartość ogółem: 20568.18

Wydatki kwalifikowalne: 20568.18

Dofinansowanie: 13741.82

Dofinansowanie UE: 11680.55

Nazwa beneficjenta: ORTO-RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8133081007

Kod pocztowy: 35-615

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013koronawirus objawy, film 2009, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wiazania chemiczne, biznesplan przykładowy, spis treści w wordzie, sketchup lustrzane odbicie, dane gov, co to jest sztuka sakralna, program europejskiej współpracy terytorialnej, beata tadla instagram, średni wzrost w polsce 2018, szczecin województwo, prezes polski, umowa wykonania prac budowlanych, ustawa o zwrocie towaru, targi pracy piła…