Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-543/13-03 Zwiększenie efektywności współpracy firmy Extrememem z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.

POIG.08.02.00-14-543/13-03 Zwiększenie efektywności współpracy firmy Extrememem z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-543/13-03

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności współpracy firmy Extrememem z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 381250

Wydatki kwalifikowalne: 381250

Dofinansowanie: 266875

Dofinansowanie UE: 226843.75

Nazwa beneficjenta: EXTREMEMEM. MICHAŁ CHMURA

NIP beneficjenta: 5262677835

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-513/14-02 Wdrożenie systemu B2B „Drogerie Marysieńka” celem automatyzacji współpracy Drogerie Marysieńka sp. z o.o. z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-513/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B „Drogerie Marysieńka” celem automatyzacji współpracy Drogerie Marysieńka sp. z o.o. z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Zgierz – miasto

Wartość ogółem: 31065

Wydatki kwalifikowalne: 30922.14

Dofinansowanie: 21645.5

Dofinansowanie UE: 18398.68

Nazwa beneficjenta: Drogerie Marysieńka sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213651669

Kod pocztowy: 02-691

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/11/2015


POIG.08.02.00-14-175/14-05 Platforma B2B wspomagająca współprace firmę Integra Finance z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-175/14-05

Tytuł projektu: Platforma B2B wspomagająca współprace firmę Integra Finance z partnerami biznesowymi w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 667800

Wydatki kwalifikowalne: 667800

Dofinansowanie: 467460

Dofinansowanie UE: 397341

Nazwa beneficjenta: Integra Finance Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132855839

Kod pocztowy: 03-812

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015przepisy rodo, sensu, brand, 01.10, jak przeliczyć litry na m3, przyrost naturalny w indiach, program kruk 2019, prezentacje bhp w power point, opisz w punktach sposób postępowania, rezonans magnetyczny lublin, komunikaty kadrowe, stanisław adamiak, 21 marzec, pasywa w bilansie uporządkowane są według, parajęzyk, karolina dumała wiek, włóczęga krzyżówka, edk lublin…