Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Rybie

POIG.08.02.00-14-221/14-01 Platforma B2B wspierająca procesy biznesowe związane z obsługą serwisową pojazdów mechanicznych.

POIG.08.02.00-14-221/14-01 Platforma B2B wspierająca procesy biznesowe związane z obsługą serwisową pojazdów mechanicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-221/14-01

Tytuł projektu: Platforma B2B wspierająca procesy biznesowe związane z obsługą serwisową pojazdów mechanicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 615000

Wydatki kwalifikowalne: 615000

Dofinansowanie: 307500

Dofinansowanie UE: 261375

Nazwa beneficjenta: „APP” sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222472699

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Rybie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-067/14-02 Integracja informatyczna firmy CreateIT S.C. z przyszłymi i obecnymi partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-067/14-02

Tytuł projektu: Integracja informatyczna firmy CreateIT S.C. z przyszłymi i obecnymi partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 939580

Wydatki kwalifikowalne: 939580

Dofinansowanie: 657706

Dofinansowanie UE: 559050.1

Nazwa beneficjenta: CREATEIT S.C. Bartosz Borkowski. Aleksander Fredrych

NIP beneficjenta: 9562288844

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/25/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-214/13-02 Wdrożenie zintegrowanego systemu typu B2B usprawniającego relacje biznesowe „KDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z odbiorcami usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-214/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu typu B2B usprawniającego relacje biznesowe „KDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z odbiorcami usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Sulejówek

Wartość ogółem: 168900

Wydatki kwalifikowalne: 168900

Dofinansowanie: 118230

Dofinansowanie UE: 100495.5

Nazwa beneficjenta: „KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 8222323216

Kod pocztowy: 02-611

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014pole tolerancji, organizatorom, wum baza pracowników, rób to do czego jesteś stworzony pdf, jak być lepszą wersją siebie, dron na pilota, stalco osielsko, dr berkan, krzysztof dudek nck, anna polańska krzywicka facebook, zamykają sukcesję, prawo jazdy bydgoszcz cena, rohlig suus, najlepsza franczyza, edmund…