Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-218/14-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspierającego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się handlem tworzywami sztucznymi

POIG.08.02.00-14-218/14-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspierającego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się handlem tworzywami sztucznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-218/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspierającego i automatyzującego procesy przedsiębiorstwa zajmującego się handlem tworzywami sztucznymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1134000

Wydatki kwalifikowalne: 1134000

Dofinansowanie: 793800

Dofinansowanie UE: 674730

Nazwa beneficjenta: Zirka sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213511632

Kod pocztowy: 03-655

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/29/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-088/10-10 Platforma B2B – automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Aaltonen Sp. z o.o. a partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-088/10-10

Tytuł projektu: Platforma B2B – automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Aaltonen Sp. z o.o. a partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1782000

Wydatki kwalifikowalne: 1782000

Dofinansowanie: 886750

Dofinansowanie UE: 753737.5

Nazwa beneficjenta: „AALTONEN TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 9522049895

Kod pocztowy: 03-994

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013


POIG.08.02.00-14-114/11-01 Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne oprogramowanie klasy ERP w celu integracji procesów biznesowych B2B i optymalizacji łańcucha dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-114/11-01

Tytuł projektu: Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne oprogramowanie klasy ERP w celu integracji procesów biznesowych B2B i optymalizacji łańcucha dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 582050

Wydatki kwalifikowalne: 582050

Dofinansowanie: 259220

Dofinansowanie UE: 220337

Nazwa beneficjenta: „GGG” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9482044896

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-14-064/12-04 Wdrożenie w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business – Platforma B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-064/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie w Spółce Zakupy.com S.A. oprogramowania typu business to business – Platforma B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 827700

Wydatki kwalifikowalne: 827700

Dofinansowanie: 414795

Dofinansowanie UE: 352575.75

Nazwa beneficjenta: B2BPartner S.A.

NIP beneficjenta: 5242605867

Kod pocztowy: 01-192

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-12-075/10-02 Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-075/10-02

Tytuł projektu: Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Tarnów

Wartość ogółem: 435000

Wydatki kwalifikowalne: 435000

Dofinansowanie: 297200

Dofinansowanie UE: 252620

Nazwa beneficjenta: M MISIOŁEK CAPITAL GROUP Mirosław Misiołek

NIP beneficjenta: 6851009866

Kod pocztowy: 35-001

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-14-005/08-04 System informatyczny do raportowania sprzedaży i rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych flot pojazdów samochodowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-005/08-04

Tytuł projektu: System informatyczny do raportowania sprzedaży i rozliczeń ubezpieczeń komunikacyjnych flot pojazdów samochodowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 142698

Wydatki kwalifikowalne: 142698

Dofinansowanie: 68229.8

Dofinansowanie UE: 57995.33

Nazwa beneficjenta: Promesa Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242442046

Kod pocztowy: 03-885

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIG.08.02.00-14-088/10-10 Platforma B2B – automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Aaltonen Sp. z o.o. a partnerami handlowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-088/10-10

Tytuł projektu: Platforma B2B – automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Aaltonen Sp. z o.o. a partnerami handlowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1782000

Wydatki kwalifikowalne: 1782000

Dofinansowanie: 886750

Dofinansowanie UE: 753737.5

Nazwa beneficjenta: „AALTONEN TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

NIP beneficjenta: 9522049895

Kod pocztowy: 03-994

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013polska biznes, karol gac, stadium rozwojowe pszczoły miodnej, zakończenie, tablica drogowa, zoe rzeszów, corner, zagadnienie, nauka języka norweskiego warszawa, santander', ile osób pobiera 500+, zus stargard, programy operacyjne, matura próbna 2019 matematyka arkusz, diagnoza środowiska rodzinnego przykład, odzysk złota kwasem azotowym, ocen nasz market, brk…