Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-213/09-03 Platforma biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu

POIG.08.02.00-14-213/09-03 Platforma biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-213/09-03

Tytuł projektu: Platforma biznesowa w Inter-Mlecz innowacyjnym sposobem wejścia na nowe rynki zbytu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1022670

Wydatki kwalifikowalne: 1013915

Dofinansowanie: 490717.75

Dofinansowanie UE: 417110.08

Nazwa beneficjenta: „INTER-MLECZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5240005293

Kod pocztowy: 04-392

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/26/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.02.00-14-152/11-04 Budowa społeczeństwa informacyjnego. wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji procesów B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy MACULEWICZ CONSULTING a systemami Partnerów Biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-152/11-04

Tytuł projektu: Budowa społeczeństwa informacyjnego. wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie elektronicznego biznesu B2B do realizacji procesów B2B elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem firmy MACULEWICZ CONSULTING a systemami Partnerów Biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 339783

Wydatki kwalifikowalne: 339783

Dofinansowanie: 169101.5

Dofinansowanie UE: 143736.27

Nazwa beneficjenta: MACULEWICZ CONSULTING Sławomir Maculewicz

NIP beneficjenta: 8882167171

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-12-249/13-00 Wdrożenie w firmie MAWI nowoczesnego systemu B2B MAWI KONEKTOR

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-249/13-00

Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie MAWI nowoczesnego systemu B2B MAWI KONEKTOR

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Rzezawa

Wartość ogółem: 288300

Wydatki kwalifikowalne: 288300

Dofinansowanie: 201810

Dofinansowanie UE: 171538.5

Nazwa beneficjenta: „MAWI” M.PISZCZEK I W.DZIEDZIC SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8680001303

Kod pocztowy: 32-765

Miejscowość: Rzezawa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015rozporządzenie ministra środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów 2019, min.pracy i polityki społecznej, epidemia co to, продолжение, co to histologia, życzenia świąteczne i noworoczne, ug prawo, linia osk, zakaz przemieszczania się 2020, inwestowanie w startupy, polski instytut montessori, instytut badań samorządowych, macierz ansoffa, targi promocja, objęte, emisja głosu szkolenie, wojciech kurowski kim jest…