Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-212/12-03 Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi.

POIG.08.02.00-14-212/12-03 Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-212/12-03

Tytuł projektu: Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 607100

Wydatki kwalifikowalne: 607100

Dofinansowanie: 249415

Dofinansowanie UE: 212002.75

Nazwa beneficjenta: Vinderen Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213246408

Kod pocztowy: 02-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-14-147/13-05 Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Silva Spółka Akcyjna a Partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-147/13-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem Silva Spółka Akcyjna a Partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 591960

Wydatki kwalifikowalne: 591960

Dofinansowanie: 414372

Dofinansowanie UE: 352216.2

Nazwa beneficjenta: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SILVA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9522002706

Kod pocztowy: 02-797

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-109/09-03 Automatyzacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-109/09-03

Tytuł projektu: Automatyzacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 455940

Wydatki kwalifikowalne: 417090

Dofinansowanie: 344345

Dofinansowanie UE: 292693.25

Nazwa beneficjenta: STAYPOLAND Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252314841

Kod pocztowy: 00-029

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011kafra metale kolorowe, poszkodowane, zus bochnia kontakt, ksi gov, wiek przedszkolny, głębi, rodzaje plazmolizy, lublin teatr, prywatne ubezpieczenie szpitalne, tarr, pibr.org.pl, link praca, usos opole, wyjaśnij sens pytań od których rozpoczyna się cytowany fragment, lexdigital, serwis biotechnologiczny, uznanie za zmarłego kc, tajemnica handlowa, wiadomości społeczne z polski, agnieszka znaczenie, ernest wiśniewski, działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015, marcin szabelski…