Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-211/09-04 Rozszerzenie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność automatycznego składania zamówień (moduł B2B)

POIG.08.02.00-14-211/09-04 Rozszerzenie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność automatycznego składania zamówień (moduł B2B)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-211/09-04

Tytuł projektu: Rozszerzenie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność automatycznego składania zamówień (moduł B2B)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Żabia Wola

Wartość ogółem: 344072

Wydatki kwalifikowalne: 344072

Dofinansowanie: 204443.2

Dofinansowanie UE: 173776.72

Nazwa beneficjenta: „TOPSIL” Sp.z o.o. Społka komandytowa

NIP beneficjenta: 5220005120

Kod pocztowy: 02-496

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.02.00-14-146/13-02 Wdrożenie platformy B2B szansą na podniesienie jakości obsługi klientów biznesowych i wzrost konkurencyjności firmy iParts

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-146/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B szansą na podniesienie jakości obsługi klientów biznesowych i wzrost konkurencyjności firmy iParts

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 483995

Wydatki kwalifikowalne: 483995

Dofinansowanie: 338796.5

Dofinansowanie UE: 287977.02

Nazwa beneficjenta: iParts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242670474

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-111/13-01 Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-111/13-01

Tytuł projektu: Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 953200

Wydatki kwalifikowalne: 953200

Dofinansowanie: 476640

Dofinansowanie UE: 405144

Nazwa beneficjenta: AGNIESZKA SKRZYPCZYK LEOS-DATABASE MARKETING

NIP beneficjenta: 9591350652

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/22/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.02.00-14-184/12-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe w zakresie działalności marketingowo-reklamowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-184/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe w zakresie działalności marketingowo-reklamowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709880

Wydatki kwalifikowalne: 709880

Dofinansowanie: 355528

Dofinansowanie UE: 302198.8

Nazwa beneficjenta: NH+ Michał Milcz

NIP beneficjenta: 9372303411

Kod pocztowy: 03-114

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-010/12-01 Rozwój firmy ANG SDK poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikację z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-010/12-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy ANG SDK poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B wspierającego zarządzanie procesami biznesowymi oraz komunikację z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1366686.85

Wydatki kwalifikowalne: 1366686.85

Dofinansowanie: 684926.42

Dofinansowanie UE: 582187.45

Nazwa beneficjenta: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

NIP beneficjenta: 5252489115

Kod pocztowy: 02-942

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółdzielnia – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-12-134/14-02 Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-134/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Aesthetica Dermadent Sp. z o.o. i jego integracja z systemami partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 597066.6

Wydatki kwalifikowalne: 597066.6

Dofinansowanie: 413341.5

Dofinansowanie UE: 351340.27

Nazwa beneficjenta: AESTHETICA DERMADENT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452075811

Kod pocztowy: 31-315

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015stażystka, umowa pożyczki wzór spłata w ratach bez odsetek, wady człowieka przykłady, siedziba rydzyka, 19 po angielsku, jurki, bromek wapnia, oblicz ile dm3 wody należy dodać do 1dm3 roztworu kwasu, wiersze dla dzieci juliana tuwima, usługi transportu międzynarodowego w deklaracji vat-7, ustrój, w trójkątach ostrokątnych abc i a’b’c' poprowadzono wysokości cd, ryzyko finansowe, mid, rzym serial nieocenzurowany…