Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-209/12-02 Bufor Wymiany Danych. jako narzędzie do komunikacji i automatycznego współdzielenia danych między Katalogiem Produktów ABW. a systemami Partnerów

POIG.08.02.00-14-209/12-02 Bufor Wymiany Danych. jako narzędzie do komunikacji i automatycznego współdzielenia danych między Katalogiem Produktów ABW. a systemami Partnerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-209/12-02

Tytuł projektu: Bufor Wymiany Danych. jako narzędzie do komunikacji i automatycznego współdzielenia danych między Katalogiem Produktów ABW. a systemami Partnerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1138000

Wydatki kwalifikowalne: 1138000

Dofinansowanie: 569000

Dofinansowanie UE: 483650

Nazwa beneficjenta: ABW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252092122

Kod pocztowy: 00-002

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.02.00-14-206/13-02 Automatyzacja tworzenia pakietów turystycznych (Dynamiczne Pakietowanie) ze składników dostarczanych od podmiotów współpracujących z Synerway S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-206/13-02

Tytuł projektu: Automatyzacja tworzenia pakietów turystycznych (Dynamiczne Pakietowanie) ze składników dostarczanych od podmiotów współpracujących z Synerway S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1873440

Wydatki kwalifikowalne: 1795440

Dofinansowanie: 894800

Dofinansowanie UE: 760580

Nazwa beneficjenta: SYNERWAY SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5272369271

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.02.00-14-119/12-02 Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B w celu realizacji działalności w modelu przedsiębiorstwa wirtualnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 709085

Wydatki kwalifikowalne: 709085

Dofinansowanie: 281909

Dofinansowanie UE: 239622.65

Nazwa beneficjenta: CAM MEDIA S.A.

NIP beneficjenta: 5252287848

Kod pocztowy: 00-349

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013analiza, odstąpienie od umowy zawartej na odległość wzór pdf, nad wyraz sjp, wielkie konflikty, zaznacz zestaw w którym podano właściwe oznaczenia danii i węgier na mapie, certyfikat c2, polityka zagraniczna polski, tango kroki youtube, lublin mapa polski, aeroklub mielec, kurs obsługi komputera kraków, tradycje polskie, ilnicki, gości, uprp bazy, drugi urząd skarbowy w opolu, albert zgora, startup przykłady…