Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-208/14-03 Administracyjna grupa zakupowa BuyHUB.

POIG.08.02.00-14-208/14-03 Administracyjna grupa zakupowa BuyHUB.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-208/14-03

Tytuł projektu: Administracyjna grupa zakupowa BuyHUB.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1099600

Wydatki kwalifikowalne: 1099600

Dofinansowanie: 769720

Dofinansowanie UE: 654262

Nazwa beneficjenta: ELDORADOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010326020

Kod pocztowy: 02-022

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-102/14-05 Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów firmy Banfi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-102/14-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów firmy Banfi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8202000

Wydatki kwalifikowalne: 8020000

Dofinansowanie: 5614000

Dofinansowanie UE: 4771900

Nazwa beneficjenta: BANFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5262837150

Kod pocztowy: 01-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-14-119/13-05 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-119/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 967800

Wydatki kwalifikowalne: 967800

Dofinansowanie: 677460

Dofinansowanie UE: 575841

Nazwa beneficjenta: TMJ PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010140120

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-189/09-02 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Festival Group.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-189/09-02

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Festival Group.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 692000

Wydatki kwalifikowalne: 692000

Dofinansowanie: 383650

Dofinansowanie UE: 326102.5

Nazwa beneficjenta: FESTIVAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242314791

Kod pocztowy: 03-257

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/19/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.02.00-14-152/09-06 Platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-152/09-06

Tytuł projektu: Platforma do wymiany informacji o produktach mobilnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 836700

Wydatki kwalifikowalne: 836700

Dofinansowanie: 418350

Dofinansowanie UE: 355597.5

Nazwa beneficjenta: FUN and MOBILE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512182486

Kod pocztowy: 02-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/26/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.02.00-14-188/13-06 Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Swarzędz

Wartość ogółem: 99987.5

Wydatki kwalifikowalne: 99987.5

Dofinansowanie: 69991.25

Dofinansowanie UE: 59492.56

Nazwa beneficjenta: Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9521911631

Kod pocztowy: 04-459

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2013

Data zakończenia realizacji: 12/23/2014


POIG.08.02.00-14-182/13-04 Budowa systemu B2B w firmie SICO Polska w celu automatyzacji i koordynacji relacji biznesowych z kontrahentami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-182/13-04

Tytuł projektu: Budowa systemu B2B w firmie SICO Polska w celu automatyzacji i koordynacji relacji biznesowych z kontrahentami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 599800

Wydatki kwalifikowalne: 599800

Dofinansowanie: 299100

Dofinansowanie UE: 254235

Nazwa beneficjenta: SICO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5262470011

Kod pocztowy: 03-230

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014koń leński, pwsz gorzów, beata guziejewska, pedagogika prenatalna, naczynia limfatyczne kończyny dolnej, msp strona logowania, luzaki, trening poznawczy, gops ostrów wlkp, formularze, umcs lublin pl, skład publikacji, technika wojskowa historia chomikuj, czy wysiłek wpływa na pracę serca wykonaj doświadczenie…