Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-206/09-01 Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów przez firmę Unlimit Sp. z o.o.

POIG.08.02.00-14-206/09-01 Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów przez firmę Unlimit Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-206/09-01

Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów przez firmę Unlimit Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 55100

Wydatki kwalifikowalne: 55100

Dofinansowanie: 27385

Dofinansowanie UE: 23277.25

Nazwa beneficjenta: „UNLIMIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213246408

Kod pocztowy: 02-220

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2009

Data zakończenia realizacji: 4/25/2010


POIG.08.02.00-14-114/11-01 Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne oprogramowanie klasy ERP w celu integracji procesów biznesowych B2B i optymalizacji łańcucha dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-114/11-01

Tytuł projektu: Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne oprogramowanie klasy ERP w celu integracji procesów biznesowych B2B i optymalizacji łańcucha dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 582050

Wydatki kwalifikowalne: 582050

Dofinansowanie: 259220

Dofinansowanie UE: 220337

Nazwa beneficjenta: „GGG” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9482044896

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.08.02.00-14-010/08-02 Automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-010/08-02

Tytuł projektu: Automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę KARLEN poprzez wdrożenie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 780519.4

Wydatki kwalifikowalne: 639770

Dofinansowanie: 319885

Dofinansowanie UE: 271902.25

Nazwa beneficjenta: „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa

NIP beneficjenta: 7591355039

Kod pocztowy: 07-300

Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.02.00-12-031/12-03 Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację procesów biznesowych na bazie systemu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-031/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Arcom poprzez automatyzację procesów biznesowych na bazie systemu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Rzezawa

Wartość ogółem: 355300

Wydatki kwalifikowalne: 355300

Dofinansowanie: 205605

Dofinansowanie UE: 174764.25

Nazwa beneficjenta: Arcom Spółka Jawna Artur Wilk. Robert Zięba

NIP beneficjenta: 8681014503

Kod pocztowy: 32-765

Miejscowość: Rzezawa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013płaszczyzny anatomiczne, umcs praktyki, woda destylowana wzor, angielski ustny 2018, uznanie długu kc, godlo rosji, zwroty mail angielski, styrska 20, konfederacja wolność i niepodległość logo, wykonaj polecenia zaznacz na mapie czerwonym kolorem południk, reklamacja mebli prawa konsumenta, skorzystasz, oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim, europejski urząd patentowy, prawo kontraktowe, przeze mnie tekst, kukli, autorskimi…