Józefosław,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

POIG.08.02.00-14-205/09-02 Wdrożenie systemu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w firmie ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.

POIG.08.02.00-14-205/09-02 Wdrożenie systemu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w firmie ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-205/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w firmie ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 560000

Wydatki kwalifikowalne: 560000

Dofinansowanie: 324600

Dofinansowanie UE: 275910

Nazwa beneficjenta: „ASPERA” Adam Szlendak

NIP beneficjenta: 5561517163

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Józefosław

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.02.00-14-107/14-02 Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-107/14-02

Tytuł projektu: Internetowa Platforma Sprzedaży Towarów Płaconych Kryptowalutami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1091490

Wydatki kwalifikowalne: 1091490

Dofinansowanie: 764043

Dofinansowanie UE: 649436.55

Nazwa beneficjenta: S-PROJECT Mariusz Sperczyński

NIP beneficjenta: 9570008440

Kod pocztowy: 01-651

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015powstawanie zasad, atencja wikipedia, krzysztof piskorski czterdzieści i cztery, ryszard czarny, konto office 365, węglan wapnia został zmieszany z siarczanem, odległość między prostymi, zapomoga, sad po angielsku, kodeks cywilny umowa zlecenie wypowiedzenie, kto dziedziczy majątek osobisty małżonka, dokumenty xml w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów i, walerian sanetra, usc kalisz, nierezydent, zagraj, rodzaje cła, atrybuty punktów granicznych, igrzyska olimpijskie 2018 polska, dr.hab, piosenki polskie…