Borzęcin Duży,  Mazowieckie,  Powiat warszawski zachodni

POIG.08.02.00-14-201/13-03 Integracja systemów teleinformatycznych w celu wdrożenia systemu do automatyzacji usług serwisowych IT oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

POIG.08.02.00-14-201/13-03 Integracja systemów teleinformatycznych w celu wdrożenia systemu do automatyzacji usług serwisowych IT oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-201/13-03

Tytuł projektu: Integracja systemów teleinformatycznych w celu wdrożenia systemu do automatyzacji usług serwisowych IT oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1229943.57

Wydatki kwalifikowalne: 934825

Dofinansowanie: 644039.2

Dofinansowanie UE: 547433.32

Nazwa beneficjenta: DEG Komputery Sieci Oprogramowanie Grzegorz Drozd

NIP beneficjenta: 5631584869

Kod pocztowy: 05-083

Miejscowość: Borzęcin Duży

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/6/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-188/12-03 Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/12-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699500

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 349000

Dofinansowanie UE: 296650

Nazwa beneficjenta: EBC Solicitors Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252382713

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-189/09-02 Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Festival Group.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-189/09-02

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy Festival Group.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 692000

Wydatki kwalifikowalne: 692000

Dofinansowanie: 383650

Dofinansowanie UE: 326102.5

Nazwa beneficjenta: FESTIVAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242314791

Kod pocztowy: 03-257

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/19/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.02.00-14-112/09-02 Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Dental-S

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-112/09-02

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Dental-S

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 825000

Wydatki kwalifikowalne: 825000

Dofinansowanie: 442250

Dofinansowanie UE: 375912.5

Nazwa beneficjenta: DENTAL – „S” MARIUSZ SZAJDA

NIP beneficjenta: 5242449640

Kod pocztowy: 03-580

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/29/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011sońka karpowicz pdf, żaba monika, mazowsze koronawirus, ms teams, kabareton lublin, konkurencję, władek, wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym, ratmed, gim nr 18 lublin, nietuzinkowe, ak frycza, reanimacja definicja, azs umcs lublin, coaching narzędzia i techniki, pomocna dlon, cmentarz salwator lokalizator, w obronie wlasnej, neurofizjologia pdf, wielkopolskie stowarzyszenie kuratorów, sp nr 52 lublin…