Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-201/12-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych.

POIG.08.02.00-14-201/12-01 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-201/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie materiałami firmowymi korporacji sieciowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 370370

Wydatki kwalifikowalne: 370370

Dofinansowanie: 185185

Dofinansowanie UE: 157407.25

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Marketingowa Michał Pernach

NIP beneficjenta: 1181226121

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/12/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-137/13-01 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców. obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-137/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców. obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 514600

Wydatki kwalifikowalne: 491800

Dofinansowanie: 344260

Dofinansowanie UE: 292621

Nazwa beneficjenta: WILLIAMS NATURE PRODUCT SPÓŁKA O OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1251559751

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Radzymin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-084/11-03 Wdrożenie oprogramowania komputerowego umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych. pomiędzy firmą Polmo Łomianki S.A. oraz jej Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-084/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie oprogramowania komputerowego umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych. pomiędzy firmą Polmo Łomianki S.A. oraz jej Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 826700

Wydatki kwalifikowalne: 826700

Dofinansowanie: 362385

Dofinansowanie UE: 308027.25

Nazwa beneficjenta: „POLMO ŁOMIANKI” SPÓŁKA AKCYNA

NIP beneficjenta: 5250000541

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak dostać l4, usos web, zdz kielce, autoster, gefallen odmiana, twitter konfederacja, ncn opus, stosować, anna dąbrowska-jakubiak, wsb.poznan.pl, paulina ihnatowicz instagram, mastalerz chemia organiczna, przyczyny kryzysu gospodarczego, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, trzydzieści osiem, lututow bank, pożyczka z zfśs, matura probna matematyka 2019, identyfikacja…