Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-198/11-05 Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS. integrującej procesy zakupu i dostawy

POIG.08.02.00-14-198/11-05 Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS. integrującej procesy zakupu i dostawy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-198/11-05

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS. integrującej procesy zakupu i dostawy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2254000

Wydatki kwalifikowalne: 2059000

Dofinansowanie: 1029500

Dofinansowanie UE: 875075

Nazwa beneficjenta: SALUTARIS S.A

NIP beneficjenta: 7393735971

Kod pocztowy: 02-682

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-14-188/12-03 Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/12-03

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w spółce EBC Solicitors Spółka Akcyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699500

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 349000

Dofinansowanie UE: 296650

Nazwa beneficjenta: EBC Solicitors Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5252382713

Kod pocztowy: 00-131

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.02.00-14-198/11-05 Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS. integrującej procesy zakupu i dostawy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-198/11-05

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie platformy handlowo logistycznej SALUTARIS. integrującej procesy zakupu i dostawy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2254000

Wydatki kwalifikowalne: 2059000

Dofinansowanie: 1029500

Dofinansowanie UE: 875075

Nazwa beneficjenta: SALUTARIS S.A

NIP beneficjenta: 7393735971

Kod pocztowy: 02-682

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014ulgi podatkowe 2018, kosaćce bródkowe, drewniane umywalki, urząd wojewódzki mazowiecki, sprzedawca przez dłuższy czas notował liczbę sprzedanych w ciągu tygodnia, umowa o dzieło prawa autorskie, in jednostka, structum opinie forum, stan wiedzy, zajęcia hybrydowe, tluam, behawiorysta pdf, organizacje konsumenckie, platforma ewnioski, kubuś bełchatów, korekta językowa, indeks, parp logowanie, kurs konserwatora gaśnic, weksl…