Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-193/14-02 Wdrożenie usługi elektronicznej B2B doradztwa w zakresie zarządzania marketingiem afiliacyjnym w formule SaaS

POIG.08.02.00-14-193/14-02 Wdrożenie usługi elektronicznej B2B doradztwa w zakresie zarządzania marketingiem afiliacyjnym w formule SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-193/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usługi elektronicznej B2B doradztwa w zakresie zarządzania marketingiem afiliacyjnym w formule SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 498625

Wydatki kwalifikowalne: 498625

Dofinansowanie: 349037.5

Dofinansowanie UE: 296681.88

Nazwa beneficjenta: IGNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512376687

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-027/11-02 Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy zamówień. dostaw i rozliczeń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-027/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego i automatyzującego procesy zamówień. dostaw i rozliczeń.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Stare Babice

Wartość ogółem: 1458700

Wydatki kwalifikowalne: 1458700

Dofinansowanie: 729350

Dofinansowanie UE: 619947.5

Nazwa beneficjenta: Palpak Krzysztof Kozik

NIP beneficjenta: 1181221649

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.02.00-14-099/14-05 Automatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie E-Diagnostyka – Robert Gromada poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy B2B służącej do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej z partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-099/14-05

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie E-Diagnostyka – Robert Gromada poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy B2B służącej do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej z partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Ząbki

Wartość ogółem: 762759

Wydatki kwalifikowalne: 737759

Dofinansowanie: 516431.3

Dofinansowanie UE: 438966.6

Nazwa beneficjenta: E-DIAGNOSTYKA – ROBERT GROMADA

NIP beneficjenta: 1250383221

Kod pocztowy: 05-091

Miejscowość: Ząbki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.02.00-14-125/14-03 Wdrożenie systemu automatyzującego procesy B2B 2forU z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-125/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego procesy B2B 2forU z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 909000

Wydatki kwalifikowalne: 909000

Dofinansowanie: 636300

Dofinansowanie UE: 540855

Nazwa beneficjenta: 2forU Magdalena Witkowska

NIP beneficjenta: 5841407949

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Nowa Wola

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/27/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015naruszenie dyscypliny finansów publicznych, film o dwóch policjantach komedia, w pudełku były kule białe i czerwone łącznie 105 kul, katowice studia, prezentacja japonia, społeczna odpowiedzialność organizacji, nazwa, praca parp, tarcza antykryzysowa 4, techniki sprzedaży b2b, patrycja wolska instagram, umowa zlecenia druk, lil xan wiek, rzecznik funduszy europejskich, bydgoszcz studia medyczne, sa lublin…