Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-189/13-06 Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy „LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy” Spółka komandytowa a Partnerami.

POIG.08.02.00-14-189/13-06 Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy „LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy” Spółka komandytowa a Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-189/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy „LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy” Spółka komandytowa a Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 769100

Wydatki kwalifikowalne: 769100

Dofinansowanie: 538370

Dofinansowanie UE: 457641.5

Nazwa beneficjenta: „LTA DORADZTWO PRAWNE DOPIERAŁA I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5252380708

Kod pocztowy: 01-524

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-12-027/14-00 Rozliczenie podróży służbowych pracowników dzięki aplikacji w telefonie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-027/14-00

Tytuł projektu: Rozliczenie podróży służbowych pracowników dzięki aplikacji w telefonie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 32000

Wydatki kwalifikowalne: 32000

Dofinansowanie: 22400

Dofinansowanie UE: 19040

Nazwa beneficjenta: MDB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9442111623

Kod pocztowy: 32-031

Miejscowość: Gaj

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.02.00-14-076/10-03 Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-076/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B oraz elektronicznej wymiany danych w firmie Fano

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 647536.47

Wydatki kwalifikowalne: 636243.47

Dofinansowanie: 318121.73

Dofinansowanie UE: 270403.47

Nazwa beneficjenta: Fano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242405163

Kod pocztowy: 03-687

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.02.00-14-135/13-01 Wdrożenie systemu B2B integrującego z Partnerami i automatyzującego procesy zamówień i dostaw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-135/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego z Partnerami i automatyzującego procesy zamówień i dostaw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 697960

Wydatki kwalifikowalne: 697960

Dofinansowanie: 488572

Dofinansowanie UE: 415286.2

Nazwa beneficjenta: UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5222986205

Kod pocztowy: 01-937

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015mój bóg jak drżący słowik w garści, w poniższych zdaniach oznacz niewiadomą dowolną literą, wideokonferencje, wybiki wyborow, katalog prac magisterskich, lo świdnik, suma teologiczna, e-kruk, kobiet, hipoteza zerowa, programowanie obrabiarek cnc, problem z pocztą onet 2019, smart care, wtór, spróbuj się domyślić jakie są rozwiązania poniższych równań, przewodnik wietnam, zaawansowany python, szare to pływacze…