Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-188/13-06 Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

POIG.08.02.00-14-188/13-06 Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-188/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu wsperającego procesy handlowe w firmie Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 99987.5

Wydatki kwalifikowalne: 99987.5

Dofinansowanie: 69991.25

Dofinansowanie UE: 59492.56

Nazwa beneficjenta: Redix T.Kościesza i Wspólnicy Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 9521911631

Kod pocztowy: 04-459

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/26/2013

Data zakończenia realizacji: 12/23/2014


POIG.08.02.00-14-118/14-01 Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-118/14-01

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Chynów

Wartość ogółem: 507000

Wydatki kwalifikowalne: 507000

Dofinansowanie: 354900

Dofinansowanie UE: 301665

Nazwa beneficjenta: Fruit Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7972014855

Kod pocztowy: 05-650

Miejscowość: Wola Chynowska

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-111/12-06 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-111/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy członkami międzynarodowej grupy econet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1355000

Wydatki kwalifikowalne: 1355000

Dofinansowanie: 676500

Dofinansowanie UE: 575025

Nazwa beneficjenta: econet OpenFunding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1181905939

Kod pocztowy: 02-306

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.02.00-14-042/13-02 Usprawnienie współpracy z dostawcami i architektami poprzez oparcie procesów ofertowych. sprzedażowych i rozliczeniowych na systemie B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-042/13-02

Tytuł projektu: Usprawnienie współpracy z dostawcami i architektami poprzez oparcie procesów ofertowych. sprzedażowych i rozliczeniowych na systemie B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 957600

Wydatki kwalifikowalne: 957600

Dofinansowanie: 670320

Dofinansowanie UE: 569772

Nazwa beneficjenta: „INTERNITY” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5272397617

Kod pocztowy: 02-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015pretendenci do tronu anglii, teleskop jamesa webba, opinie prawne, petit lublin, monika borys 2018, podróże z herodotem streszczenie, pomoc dla mikrofirm, ibidem op cit, pseudonimizacja, sąd rejonowy katowice wschód wydział vii gospodarczy, tandetny wyrób krzyżówka, termin na wniesienie skargi kasacyjnej, marketing sportowy, krs we, beneficjent rzeczywisty, bonmi, bożydar, bn skrót, międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, indeks, regulamin poczty polskiej 2018, brexit okres przejściowy, przyjazny…