Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-187/11-02 Stworzenie systemu zdalnej wymiany danych edukacyjnych automatyzującego procesy łączące Bridge Agency z jego australijskimi partnerami

POIG.08.02.00-14-187/11-02 Stworzenie systemu zdalnej wymiany danych edukacyjnych automatyzującego procesy łączące Bridge Agency z jego australijskimi partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-187/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie systemu zdalnej wymiany danych edukacyjnych automatyzującego procesy łączące Bridge Agency z jego australijskimi partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1411420

Wydatki kwalifikowalne: 1404620

Dofinansowanie: 701734

Dofinansowanie UE: 596473.9

Nazwa beneficjenta: Bridge Agency Sebastian Kozłowski

NIP beneficjenta: 5212939316

Kod pocztowy: 00-312

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


POIG.08.02.00-12-237/13-04 Wzrost konkurencyjności VOICECARE sp. z o.o. poprzez stworzenie systemu B2B do świadczenia usługi SaaS dla brokerów ubezpieczeniowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-237/13-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności VOICECARE sp. z o.o. poprzez stworzenie systemu B2B do świadczenia usługi SaaS dla brokerów ubezpieczeniowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 579500

Wydatki kwalifikowalne: 579500

Dofinansowanie: 405650

Dofinansowanie UE: 344802.5

Nazwa beneficjenta: VOICECARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793087127

Kod pocztowy: 30-798

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014rażący, proste eksperymenty fizyczne, łódzki dom biznesu, mędrzec, zgwałcona, nieujęty, osiecka wiersze o miłości, waluta tajlandia, kondominium twitter, frdl gdańsk, netografia, bruksela ia, szukam pracownika lublin, płonie notre dame, smyk krakow, pisemne opracowanie zagadnienia technicznego, jarosław aktualności, dieta pracownicza 2019, połącz liniami rodzaje map z właściwymi informacjami które można z nich odczytać, rozkład potęgowy, kabo pydo, poczta o2p, opisz trzy warunki prowadzenia skutecznych negocjacji…