Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-185/14-02 Wdrożenie Elektronicznej Platformy B2B w firmie „Karolina Boboli Doradztwo”

POIG.08.02.00-14-185/14-02 Wdrożenie Elektronicznej Platformy B2B w firmie „Karolina Boboli Doradztwo”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-185/14-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Elektronicznej Platformy B2B w firmie „Karolina Boboli Doradztwo”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 333949.53

Wydatki kwalifikowalne: 333949.53

Dofinansowanie: 233764.67

Dofinansowanie UE: 198699.96

Nazwa beneficjenta: Karolina Boboli Doradztwo

NIP beneficjenta: 5251597972

Kod pocztowy: 01-167

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-12-203/13-04 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-203/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w modelu SaaS. integrującego usługi współpracujących przedsiębiorstw. wspomagające działalność biznesową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2531200

Wydatki kwalifikowalne: 2531200

Dofinansowanie: 1772800

Dofinansowanie UE: 1506880

Nazwa beneficjenta: SOFTHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772251886

Kod pocztowy: 31-553

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.02.00-14-108/12-02 Integracja systemów informatycznych Grupy Traveligo z partnerami w kierunku zrewolucjonizowania i zdynamizowania współpracy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-108/12-02

Tytuł projektu: Integracja systemów informatycznych Grupy Traveligo z partnerami w kierunku zrewolucjonizowania i zdynamizowania współpracy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1662575

Wydatki kwalifikowalne: 1662575

Dofinansowanie: 829787.5

Dofinansowanie UE: 705319.37

Nazwa beneficjenta: Grupa Traveligo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132457694

Kod pocztowy: 04-031

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015studio design jarosław ostaszewski, oddech gonionego psa, orppd co to, łazarski warszawa, lipidowe zapalenie płuc, upoważnienie do składania dokumentów na studia, mateusz mroczka, biblioteka audio youtube, strefa eog kraje, szymczak, radio internetowe ranking 2019, wyszukiwarka kierunków, obywateli, reakcja roślin krzyżówka, 13 dla nauczycieli 2020 kiedy wypłacana, tylko raz w roku pdf, owoce klimakteryczne przykłady…