Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-183/11-04 Automatyzacja wymiany danych z partnerami biznesowymi firmy ANB sp. z o.o.

POIG.08.02.00-14-183/11-04 Automatyzacja wymiany danych z partnerami biznesowymi firmy ANB sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-183/11-04

Tytuł projektu: Automatyzacja wymiany danych z partnerami biznesowymi firmy ANB sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 998700

Wydatki kwalifikowalne: 938700

Dofinansowanie: 428555

Dofinansowanie UE: 364271.75

Nazwa beneficjenta: ANB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5260006893

Kod pocztowy: 04-118

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-062/13-01 Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-062/13-01

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 4391000

Wydatki kwalifikowalne: 4391000

Dofinansowanie: 2468150

Dofinansowanie UE: 2097927.5

Nazwa beneficjenta: Competency Institute Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512314166

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-06-028/14-03 Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-028/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B w zakresie zarządzania procesami e-usług szkoleniowo-doradczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 997400

Wydatki kwalifikowalne: 990400

Dofinansowanie: 689680

Dofinansowanie UE: 586228

Nazwa beneficjenta: 4IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9462644104

Kod pocztowy: 20-218

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.08.02.00-12-075/10-02 Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-075/10-02

Tytuł projektu: Integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy i Partnerów w celu stworzenia zintegrowanego systemu rezerwacji pojazdów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Tarnów

Wartość ogółem: 435000

Wydatki kwalifikowalne: 435000

Dofinansowanie: 297200

Dofinansowanie UE: 252620

Nazwa beneficjenta: M MISIOŁEK CAPITAL GROUP Mirosław Misiołek

NIP beneficjenta: 6851009866

Kod pocztowy: 35-001

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013mapa myśli o polsce, scaly, pod czas, wartości krytyczne, zasiłek opiekuńczy po 26 lipca, podstawy księgowości w pigułce, wymiary fizyka, tolerancja scenariusz przedstawienia, wilku, co jest większe mg czy gb, negocjacie, bael bezrobocie, dokończ diagram przedstawiający strukturę wiekową w wybranych gminach województwa podlaskiego, swiecie eu, ogłoszenie przykład, biuro rzeczy znalezionych lodz, avia, w trójkącie prostokątnym abc w którym c=90 i bc ac, 01.01…