Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-182/11-01 Wdrożenie systemu B2B w firmie BPI Polska sp. z o.o. w celu automatycznej współpracy z partnerami biznesowymi.

POIG.08.02.00-14-182/11-01 Wdrożenie systemu B2B w firmie BPI Polska sp. z o.o. w celu automatycznej współpracy z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-182/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w firmie BPI Polska sp. z o.o. w celu automatycznej współpracy z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 713500

Wydatki kwalifikowalne: 713500

Dofinansowanie: 356850

Dofinansowanie UE: 303322.5

Nazwa beneficjenta: BPI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252193308

Kod pocztowy: 02-508

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-12-066/09-03 Stworzenie systemu B2B do celów analizy rynku pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-066/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie systemu B2B do celów analizy rynku pracy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 399900

Wydatki kwalifikowalne: 360900

Dofinansowanie: 270765

Dofinansowanie UE: 230150.25

Nazwa beneficjenta: ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6761239858

Kod pocztowy: 31-105

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/21/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.02.00-14-154/12-00 Wdrożenie systemu VCMP Connector przez New Vision Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-154/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu VCMP Connector przez New Vision Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 281800

Wydatki kwalifikowalne: 281800

Dofinansowanie: 140360

Dofinansowanie UE: 119306

Nazwa beneficjenta: NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252389796

Kod pocztowy: 04-228

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/19/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-06-011/11-00 Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-011/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B scalającego procesy biznesowe w zakresie dostaw i sprzedaży towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 194450

Wydatki kwalifikowalne: 194450

Dofinansowanie: 109754.64

Dofinansowanie UE: 93291.44

Nazwa beneficjenta: CENTROFARB SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5631848512

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.02.00-14-174/11-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych klasy B2B w firmie Ratio Systems

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-174/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych klasy B2B w firmie Ratio Systems

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 972000

Wydatki kwalifikowalne: 915125

Dofinansowanie: 459312.5

Dofinansowanie UE: 390415.62

Nazwa beneficjenta: RATIO SYSTEMS SP. Z O. O.

NIP beneficjenta: 5222829173

Kod pocztowy: 02-241

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.02.00-14-095/13-05 Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-095/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8324200

Wydatki kwalifikowalne: 8147800

Dofinansowanie: 5703460

Dofinansowanie UE: 4847941

Nazwa beneficjenta: BANFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5262837150

Kod pocztowy: 00-739

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015koniugacja (biologia), skala ebc, kłykieć kości piszczelowej, bg um lublin, r studio poradnik, sprawozdanie nauczyciela za pierwszy semestr, pogoda in, zasada nadrzędności konstytucji, sądy w polsce, pytania na dyplomowanego z odpowiedziami, e-deklaracje vat, martyna sobczyk, hipokaliemia ekg, cop centralny okręg przemysłowy, wolność to niewola, wizerunek marki, marketing sportowy – teoria i praktyka pdf, karta urlopowa 2019 pdf, stearyna…