Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-179/12-02 Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy.

POIG.08.02.00-14-179/12-02 Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-179/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski – miasto

Wartość ogółem: 793225

Wydatki kwalifikowalne: 793225

Dofinansowanie: 394722.5

Dofinansowanie UE: 335514.13

Nazwa beneficjenta: Liquid Systems Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262729756

Kod pocztowy: 02-078

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-005/12-02 Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów informatycznych w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów. sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-005/12-02

Tytuł projektu: Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów informatycznych w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów. sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1474760

Wydatki kwalifikowalne: 1434260

Dofinansowanie: 573704

Dofinansowanie UE: 487648.4

Nazwa beneficjenta: AUDIOTEKA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213489157

Kod pocztowy: 02-673

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-14-049/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-049/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 234867.68

Wydatki kwalifikowalne: 234867.68

Dofinansowanie: 164407.37

Dofinansowanie UE: 139746.26

Nazwa beneficjenta: INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7960083709

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.02.00-14-046/13-02 Wdrożenie platformy B2PDF w modelu SaaS celem zwiększenia efektywności współpracy z partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-046/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2PDF w modelu SaaS celem zwiększenia efektywności współpracy z partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1923400

Wydatki kwalifikowalne: 1923400

Dofinansowanie: 1333420

Dofinansowanie UE: 1133407

Nazwa beneficjenta: INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1251045420

Kod pocztowy: 03-715

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-14-135/12-06 Projekt B2B CENTRUM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-135/12-06

Tytuł projektu: Projekt B2B CENTRUM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 750000

Wydatki kwalifikowalne: 750000

Dofinansowanie: 375000

Dofinansowanie UE: 318750

Nazwa beneficjenta: Lovo S.A..

NIP beneficjenta: 5213553688

Kod pocztowy: 02-182

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/25/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014flaga norweska, program dostępność plus, rafał królikowski, zmieszano 200cm3 roztworu kwasu siarkowego vi o stezeniu 2 mol, 19.19, e wspolnota, chiny pkb, prejudykat, podanie o urlop bezpłatny nauczyciela wzór 2018, trafta, kultura oświecenia w polsce, jak zwiększyć zasób słownictwa, jak obliczyć ebit, jakl dojade, usos uwm logowanie, oblicz ile w przybliżeniu wynosi pole koła, łukasik, firmy łódzkie…