Mazowieckie,  Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki,  Siedlce

POIG.08.02.00-14-175/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych Vivenge Produkcja 1 z partnerami

POIG.08.02.00-14-175/13-01 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych Vivenge Produkcja 1 z partnerami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-175/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych Vivenge Produkcja 1 z partnerami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce

Gmina: M. Siedlce

Wartość ogółem: 998900

Wydatki kwalifikowalne: 998900

Dofinansowanie: 699230

Dofinansowanie UE: 594345.5

Nazwa beneficjenta: Vivenge Produkcja 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8212145285

Kod pocztowy: 08-110

Miejscowość: Siedlce

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Siedlce / Powiat siedlecki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.02.00-14-122/12-02 Automatyzacja procesów związanych z zamawianiem. rozliczaniem oraz dostępem do danych pomiędzy Partnerami biznesowymi i BRECLEAN

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-122/12-02

Tytuł projektu: Automatyzacja procesów związanych z zamawianiem. rozliczaniem oraz dostępem do danych pomiędzy Partnerami biznesowymi i BRECLEAN

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 369900

Wydatki kwalifikowalne: 369000

Dofinansowanie: 184500

Dofinansowanie UE: 156825

Nazwa beneficjenta: Breclean Ewelina Dębska

NIP beneficjenta: 1181940338

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Kotorydz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013wartość pkb na osobę w niemczech, koło życia do druku, łączy nas piłka\, kreml moskiewski, oświadczenie o braku roszczeń wzór pdf, they are billions ceneo, wzor na czas, wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, hakuna matat, ankieta bezpieczeństwa osobowego wzór wypełnienia, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tvp info pl na żywo, aneks do umowy wzór, zagrożenia asymetryczne definicja, pzu opieka medyczna, as a result, ulga na złe długi cit, przyczyny kryzysu zsrr w latach 80, ile trwają studia inżynierskie, soft ombre, linkedin polska logowanie, woda królewska, cr,…