Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-173/14-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego proces pozyskiwania i przekazywania klientów zainteresowanych zakupem polis ubezpieczeniowych.

POIG.08.02.00-14-173/14-03 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego proces pozyskiwania i przekazywania klientów zainteresowanych zakupem polis ubezpieczeniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-173/14-03

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego proces pozyskiwania i przekazywania klientów zainteresowanych zakupem polis ubezpieczeniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1185800

Wydatki kwalifikowalne: 1167300

Dofinansowanie: 817110

Dofinansowanie UE: 694543.5

Nazwa beneficjenta: CC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1182095603

Kod pocztowy: 01-708

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.02.00-14-154/12-00 Wdrożenie systemu VCMP Connector przez New Vision Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-154/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu VCMP Connector przez New Vision Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 281800

Wydatki kwalifikowalne: 281800

Dofinansowanie: 140360

Dofinansowanie UE: 119306

Nazwa beneficjenta: NEW VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252389796

Kod pocztowy: 04-228

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/19/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.02.00-14-099/11-00 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji. zamówień oraz płatności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-099/11-00

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B. integrującego zarządzanie procesami sprzedażowymi w zakresie przepływu informacji. zamówień oraz płatności

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka

Gmina: M. Ostrołęka

Wartość ogółem: 214500

Wydatki kwalifikowalne: 214500

Dofinansowanie: 106275

Dofinansowanie UE: 90333.75

Nazwa beneficjenta: EL-SAM B. Szlachetka. J. Zalewski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7581471985

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Ostrołęka / Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.08.02.00-14-102/14-05 Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów firmy Banfi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-102/14-05

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy sieci kontrahentów firmy Banfi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8202000

Wydatki kwalifikowalne: 8020000

Dofinansowanie: 5614000

Dofinansowanie UE: 4771900

Nazwa beneficjenta: BANFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5262837150

Kod pocztowy: 01-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.02.00-14-046/14-00 Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-046/14-00

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy biznesowe i organizacyjne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 450000

Wydatki kwalifikowalne: 450000

Dofinansowanie: 315000

Dofinansowanie UE: 267750

Nazwa beneficjenta: H&P WORLDWIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781415566

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.02.00-14-150/09-03 System zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-150/09-03

Tytuł projektu: System zarządzania projektami inwestycyjnymi w firmie Net Com

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 660800

Wydatki kwalifikowalne: 660800

Dofinansowanie: 357580

Dofinansowanie UE: 303943

Nazwa beneficjenta: NET COM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222635859

Kod pocztowy: 02-232

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.02.00-14-129/11-01 Wdrożenie elektronicznego biznesu umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych pomiędzy firmą KRATKI.PL MAREK BAL oraz Partnerami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-129/11-01

Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego biznesu umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych pomiędzy firmą KRATKI.PL MAREK BAL oraz Partnerami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Jedlińsk

Wartość ogółem: 948750

Wydatki kwalifikowalne: 948750

Dofinansowanie: 381225

Dofinansowanie UE: 324041.25

Nazwa beneficjenta: „KRATKI.PL MAREK BAL

NIP beneficjenta: 7961158007

Kod pocztowy: 26-660

Miejscowość: Wsola

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-14-156/11-00 Wdrożenie systemu informatycznego integrującego współpracę firmy projektowej z kontrahentami budowlanymi i prawnymi w 5 procesach biznesowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-156/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego integrującego współpracę firmy projektowej z kontrahentami budowlanymi i prawnymi w 5 procesach biznesowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 840000

Wydatki kwalifikowalne: 840000

Dofinansowanie: 420000

Dofinansowanie UE: 357000

Nazwa beneficjenta: JANKOWSKI PULCHNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242229619

Kod pocztowy: 03-253

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013audyt energetyczny przykład, statut definicja, mg fizyka, definicja związku, kurs chf pln, naczynia szklane we florystyce, artykulacja co to, gry typu moviestarplanet, charakterystyka hektora, zum, pierwiastek y, zapisano, katalog biblioteka umcs…