Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.02.00-14-172/10-02 Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego proces sprzedaży oraz integrującego systemy informatyczne partnerów.

POIG.08.02.00-14-172/10-02 Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego proces sprzedaży oraz integrującego systemy informatyczne partnerów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-172/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego proces sprzedaży oraz integrującego systemy informatyczne partnerów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3492040

Wydatki kwalifikowalne: 3492040

Dofinansowanie: 1746020

Dofinansowanie UE: 1484117

Nazwa beneficjenta: M&M Notebooks Mariusz Ambroży

NIP beneficjenta: 5241925558

Kod pocztowy: 02-691

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.02.00-14-102/10-02 Zakup i wdrożenie internetowej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z odbiorcami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-102/10-02

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie internetowej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z odbiorcami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 997950

Wydatki kwalifikowalne: 997950

Dofinansowanie: 498975

Dofinansowanie UE: 424128.75

Nazwa beneficjenta: INFOSYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1251045420

Kod pocztowy: 03-715

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.08.02.00-14-134/12-04 Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesów B2B w obszarach transakcyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-134/12-04

Tytuł projektu: Wsparcie Koncept-L w zakresie informatyzacji procesów B2B w obszarach transakcyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 637574.85

Wydatki kwalifikowalne: 637574.85

Dofinansowanie: 318287.42

Dofinansowanie UE: 270544.3

Nazwa beneficjenta: Koncept – L Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5262103850

Kod pocztowy: 03-244

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2014


POIG.08.02.00-14-140/14-05 Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS służącej do tworzenia i zarządzania prototypami. opartą o aplikacje webowe oraz mobilne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-140/14-05

Tytuł projektu: Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS służącej do tworzenia i zarządzania prototypami. opartą o aplikacje webowe oraz mobilne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1168800

Wydatki kwalifikowalne: 1168800

Dofinansowanie: 818160

Dofinansowanie UE: 695436

Nazwa beneficjenta: UNIT 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213654395

Kod pocztowy: 02-765

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.02.00-14-137/13-01 Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców. obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-137/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego główne procesy biznesowe związane z zamawianiem surowców. obsługą zamówień i logistyką zachodzących między Williams Nature Product a jego wybranymi Partnerami Biznesowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 514600

Wydatki kwalifikowalne: 491800

Dofinansowanie: 344260

Dofinansowanie UE: 292621

Nazwa beneficjenta: WILLIAMS NATURE PRODUCT SPÓŁKA O OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1251559751

Kod pocztowy: 05-250

Miejscowość: Radzymin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.02.00-12-082/13-04 Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B. automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI Sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-082/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego Systemu Informatycznego klasy B2B. automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI Sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Pruszcz Gdański

Wartość ogółem: 111072.5

Wydatki kwalifikowalne: 103872.5

Dofinansowanie: 72710.75

Dofinansowanie UE: 61804.14

Nazwa beneficjenta: B + B M. BIEŃKOWSKI L. BUDKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6770021811

Kod pocztowy: 30-741

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.08.02.00-14-158/12-06 Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-158/12-06

Tytuł projektu: Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 606500

Wydatki kwalifikowalne: 606500

Dofinansowanie: 303250

Dofinansowanie UE: 257762.5

Nazwa beneficjenta: Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. komandytowa

NIP beneficjenta: 1132887302

Kod pocztowy: 01-192

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014agata hołobut, zus składki 2017, filmy rok 2017, ubezpieczenia w rolnictwie, europejskich, badania jakościowe, kosmetologia kurs, wskaż w zdaniach podmioty i orzeczenia, jak obliczyc przyspieszenie, od kiedy otwarte zakłady fryzjerskie, kasper kijewski facebook, jak sprawdzić pomoc de minimis, cyrylica pisana i drukowana…